ترجمه جلد هفتم بحار الانوار: بخش امامت صفحه 2

جلد دوم

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

(۱)

بخش بيست و سوم
ائمه عليهم السلام ابرار و متقين و سابقون و مقربين
و شيعيان آنها اصحاب يمين و دشمنانشان فجار
و اشرار و اصحاب شمالند

(۲)-كنز جامع الفوائد:جابر بن يزيد از حضرت باقر عليه السلام در باره آيه:
« فسلامٌ لك مِنْ أصْحابِ الْيمِينِ [۱-۵](۵۶:۹۱) »نقل كرد كه اصحاب يمين شيعه هستند.
خداوند به پيامبرش ميفرمايد:« فسلامٌ لك مِنْ أصْحابِ الْيمِينِ [۱-۵](۵۶:۹۱) »يعنى تو از
اصحاب يمين در سلامت و آسايشى فرزندانت را نميكشند.^}
(۳)-كنز:محمّد بن مسلم از حضرت باقر عليه السلام ميرساند كه در باره آيه:« و أمّا
إِنْ كان مِنْ أصْحابِ الْيمِينِ.`فسلامٌ لك مِنْ أصْحابِ الْيمِينِ [۱-۱۲](۵۶:۹۰-۹۱) »فرمود آنها شيعيان و
محبين ما هستند.^}
(۴)-كنز:فضل بن شاذان سند را بحضرت باقر عليه السلام ميرساند كه فرمود
خداوند عزيز ميفرمايد هيچ دعاكننده اى متوجه درگاه من نشده كه محبوبتر

ترجمه جلد هفتم بحار الانوار: بخش امامت صفحه 3

باشد نزد من از آن كسى كه دعا ميكند و از من درخواست مينمايد بحق محمّد
و اهل بيتش كلماتى را كه آدم از خداوند تلقى نمود اين بود كه گفت:

۰.«اللهم
انت وليى في نعمتى،و القادر على طلبتى،و قد تعلم حاجتى فاسألك بحق محمّد و آل محمّد الا ما رحمتنى و غفرت زلتى».

خداوند بآدم خطاب نمود:آدم!من ولى نعمت تو هستم و قادر بر انجام
درخواستت ميباشم و حاجتت را نيز ميدانم اما چه شد كه از من بحق محمّد و آل
او درخواست نمودى؟
عرضكرد:پروردگارا وقتى روح در من دميدى سر بجانب عرش بلند كردم
ديدم در اطراف فرش نوشته است:« لا إِله إِلاّ اللّهُ [۶-۹](۳۷:۳۵) مُحمّدٌ رسُولُ اللّهِ [۱-۳](۴۸:۲۹) »فهميدم محمّد گرامى-
ترين مخلوق نزد تو است آنگاه كه اسماء بر من عرضه شد در ميان گروهى از
اصحاب يمين كه از پيش من عبور كردند آل محمّد و پيروان آنها را مشاهده كردم
فهميدم آنها مقربترين مردم در نزد تو هستند فرمود:راست گفتى آدم!
^} (۳۰)-شيخ طوسى رحمة اللّه عليه باسناد خود از حضرت باقر و آن جناب از پدر
و از جدش نقل كرد كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله بعلى عليه السلام فرمود توئى آن كس كه خداوند
احتجاج كرد بوسيله تو در ابتداى آفرينش انسانها وقتى كه آنها را بصورت
شبح در آورد،بايشان فرمود من پروردگار شما نيستم؟.گفتند چرا.فرمود:محمّد رسول
خدا است گفتند:آرى گفت على امير المؤمنين است؟
تمام مردم از روى تكبر و عناد اين مطلب را رد كردند مگر گروه كمى
كه بسيار كمند آنها و هم ايشان اصحاب يمين هستند.^}
(۱)-كنز الفوائد:ابو حمزه از حضرت باقر عليه السلام نقل كرد در باره آيه:« إِن
الْأبْرار لفِي نعِيمٍ،`و إِنّ الْفُجّار لفِي جحِيمٍ [۱-۹](۸۲:۱۳-۱۴) »فرمود ابرار ما هستيم و فجار دشمنان ما.^}
(۲)-كنز الفوائد:سعيد بن عثمان خزار گفت از ابو سعيد مدائنى شنيدم ميگفت:
« كلاّ إِنّ كِتاب الْأبْرارِ لفِي عِلِّيِّين،`و ما أدْراك ما عِلِّيُّون،`كِتابٌ مرْقُومٌ [۱-۱۳](۸۳:۱۸-۲۰) »نامه عليين
بخير و نيكى رقم يافته،در آن رقم بمحبت محمّد و آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله زده اند.^}