روضة الکافی (ترجمه) صفحه 1

بهشت کافی (ترجمه روضه‌الکافی)

مشخصات کتاب

سرشناسه: کلینی، محمد بن یعقوب، - ۳۲۹ق.

عنوان قراردادی: الکافی. روضة. فارسی.

عنوان و نام پدیدآور: بهشت کافی (ترجمه روضه‌الکافی)/ ثقه‌الاسلام کلینی؛ ترجمه حمیدرضا آژیر.

مشخصات نشر: قم: سرور، ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری: ۴۴۸ص.

شابک: ۱۵۰۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۱۴-۱۷-۷

وضعیت فهرست نویسی: فاپا(چاپ پنجم).

یادداشت: چاپ اول: ۱۳۸۱(فیپا).

یادداشت: چاپ دوم:۱۳۸۳.

یادداشت: چاپ پنجم.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر: ترجمه روضه‌الکافی.

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده: آژیر، حمید رضا، ۱۳۳۷ -، مترجم

رده بندی کنگره: BP۱۲۹/ک‌۸ک‌۲۴۰۴۱ ۱۳۹۲

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۲-۳۹۸۸

توصیه‌های اخلاقی امام صادق علیه السّلام به پیروان خود

[۱] از اسماعیل بن جابر رسیده است که امام صادق علیه السّلام این نامه را به اصحاب خود نوشت و به آنها دستور داد این نامه را به یک دیگر بیاموزند و در آن درنگ کنند و آن را بررسی کرده به کارش بندند، آنها هم هر یک نسخه‌ای از آن را در نماز خانه منزل خویش نهاده بودند و هر گاه نمازشان به پایان می‌رسید در آن می‌نگریستند.

اسماعیل بن مخلّد سرّاج گفته است: این نامه از سوی امام صادق علیه السّلام به اصحابش فرستاده شد:

به نام خداوند بخشاینده مهربان، از پروردگارتان عافیت بطلبید و در صدد یافتن آرامش، وقار و سکینه باشید. شرم و حیا را در پیش رو گیرید و از آنچه نیکوکاران پیشین شما کناره بگیرید، با اهل باطل مدارا کنید و ستم آنان را بر خویش تاب آورید. مبادا با آنها درافتید و ستیزه کنید، و در مجالست و آمیزش و گفتگو با آنها میان خود و خدا دیندار باشید، و به هنگام همنشینی و آمیزش و گفتگوی با ایشان که گریزی از آن نیست تقیّه در پیش گیرید که خداوند به شما دستور داده آن را در پیوند با آنها به کارش بندید. هر گاه به همنشینی با آنها مجبور شدید بی‌گمان شما را خواهند آزرد و در چهره آنها زشتی خواهید یافت، و اگر خداوند شرّ آنها را از شما دفع نکند به شما یورش می‌آورند.

دشمنی و بدبینی که در سینه خود نسبت به شما دارند بیش از آن است که آشکار می‌کنند.

مجالس شما و آنها یکی است ولی جان شما و آنها از یک دیگر جداست و با هم أنس نمی‌گیرد. شما هرگز دوستشان نخواهید داشت و آنها نیز شما را دوست ندارند ولی

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

روضة الکافی (ترجمه) صفحه 2

خداوند شما را با نمودن راه حق گرامی داشته و نسبت بدان آگاهیتان بخشیده است ولی آنان را شایسته حق قرار نداده است. با آنها مدارا کنید و نسبت بدیشان صبر در پیش گیرید، و این در حالی است که آنان با شما سر سازش و شکیبایی ندارند. نیرنگ آنها اندیشه‌های شیطانی است که از یک دیگر می‌گیرند و به یک دیگر می‌دهند.

همانا دشمنان خدا اگر بتوانند شما را از حق باز می‌دارند ولی خدا شما را از آنان حفظ می‌کند، پس تقوای خدا در پیش گیرید و زبانتان را جز به خبر مگشایید.

بپرهیزید از اینکه زبان به گفتار دروغ و بهتان و گناه و دشمنی بیالایید، زیرا اگر زبان خود را از آنچه خدا نمی‌پسندد و شما را از آن بازداشته حفظ کنید، نزد پروردگارتان برایتان بهتر خواهد بود تا آنکه زبان آلوده کنید، زیرا آلودن زبان به آنچه خدا را ناخوش آید و از آن باز داشته نزد خدای برای بنده هلاکت بار خواهد بود و مورد دشمنی خدا و کری و کوری و گنگی در روز رستخیز است و چنانچه خداوند در باره منافقان فرموده: صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ «۱»، و وَ لا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ «۲».

بپرهیزید از اینکه دست به کاری بیالایید که خداوند از آن بازداشته است. خموشی در پیش گیرید مگر در آنچه پیرامون آخرت خدای بزرگ سودتان رساند و پاداشتان دهد.

تهلیل و تقدیس و تسبیح و ستایش خدا بسیار کنید و به درگاهش زاری کنید و به آنچه نزد اوست گرایش یابید از خیری که هیچ کس نمی‌تواند آن را ارزیابی کند و به کنهش رسد.

زبان خود را از آنچه خدا بازداشته بر حذر بدارید و سخنان باطل مگویید که گوینده‌اش در آتش، جاودان خواهد بود، و ایشان همان کسانی هستند که بر این گونه سخنان بمیرند و به سوی خدا توبه نکنند و از آن دست نشویند.

بر شما باد دعا، چه مسلمانان در رسیدن به نیازهایشان نزد پروردگار وسیله‌ای بهتر از دعا و گرایش به سوی خدا و زاری به درگاه او در اختیار ندارند. به هر آنچه خدا تشویقتان کرده گرایش یابید و در آنچه خدایتان به سوی آن خوانده پاسخش گویید تا رستگاری

______________________________

(۱) «کرند، لالند، کورند، بنا بر این به راه نمی‌آیند» (سوره بقره/ آیه ۱۸).

(۲) «و رخصت نمی‌یابند تا پوزش خواهند» (سوره مرسلات/ آیه ۳۶).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،