ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 صفحه 1

ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج۲

مشخصات کتاب

سرشناسه: ابن‌بابویه. محمدبن علی، - ق‌۳۸۱

عنوان قراردادی: [عیون اخبار الرضا (فارسی)]

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام/ از ابوجعفر محمدبه علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن بابویه قمی؛ بقلم محمدتقی اصفهانی مشهور به نجفی

ترجمه غفاری و مستفید

مشخصات نشر: تهران.انتشارات علمیه اسلامیه

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ و الصّلاة و السّلام علی محمّد و آله الطّاهرین‌

باب (۳۱) آنچه از حضرت رضا علیه السّلام از اخبار مجموعه آمده است‌

۱- پدرم علیّ و استادم ابن ولید به سند مذکور متن از حسن بن جهم روایت کرده‌اند که گفت: شنیدم ابو الحسن علیّ بن موسی الرّضا علیه السّلام می‌فرمود:

دوست هر کس عقل اوست و دشمن او جهل و نادانی و حماقت اوست.

۲- علیّ بن احمد دقّاق و محمّد بن احمد سنانی، و حسین بن ابراهیم مکتب- رحمهم اللَّه- به سند مذکور متن از محمود بن ابی البلاد روایت کرده‌اند که گفت: شنیدم از حضرت رضا علیه السّلام می‌فرمود: هر کس که پاس نعمت خویش از مخلوق را ندارد، خداوند عزّ و جلّ را شکر نکرده است.

عیون أخبار الرضا علیه السلام / ترجمه غفاری و مستفید، ج‌۲،

ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 صفحه 2

۳- و به همین سند از ابراهیم بن ابی محمود روایت شده است که امام هشتم فرمود: مؤمن به خدا کسی است که چون نیکی کند از خود مسرور باشد، و چون بدی از او سرزند پوزش طلبد، و مسلمان آن کس است که مسلمانان از زبان و دستش سلامت باشند، و فرمود: از ما نیست کسی که همسایه‌اش از شرّ و بلاهای او در امان نباشد.

۴- ابو الحسن محمّد بن علیّ بن شاه فقیه مروزیّ در مرو در خانه خود برای ما روایت کرد از محمّد بن عبد اللَّه نیشابوری و او از عبد اللَّه بن احمد بن عامر طائیّ و او از پدرش به سال ۲۶۰ و او از حضرت رضا علیه السّلام به سال ۱۹۴، و همچنین ابو منصور احمد بن ابراهیم اهل خور نیشابور روایت کرد از ابو اسحاق ابراهیم بن هارون خوریّ از جعفر بن محمّد بن زیاد خوریّ از احمد بن عبد اللَّه هرویّ شیبانیّ از علیّ بن موسی الرّضا علیه السّلام و همچنین ابو عبد اللَّه حسین بن محمّد اشنانیّ رازیّ در بلخ روایت کرد از علیّ بن محمّد بن

عیون أخبار الرضا علیه السلام / ترجمه غفاری و مستفید، ج‌۲،