مديريت از ديدگاه قرآن و سنت

مديريت از ديدگاه قرآن و سنت

تاریخ :  4 مرداد 1388 تعداد بازدید :  1293
شورا از ديدگاه قرآن و سنت

شورا از ديدگاه قرآن و سنت

تاریخ :  1379 تعداد بازدید :  2937
مديريت در قرآن و سنت

مديريت در قرآن و سنت

تاریخ :  1376 تعداد بازدید :  998
شورا در اسلام از دیدگاه كتاب و سنت

شورا در اسلام از دیدگاه كتاب و سنت

تاریخ :  1374 تعداد بازدید :  1783