علوم حديث 15 - صفحه 220

تازه هاى نشر و تحقيق

محمد همدانى

الف. تازه هاى نشر

فصل نامه علوم حديث, در هر شماره, به معرّفى كتاب هاى تازه انتشار يافته در زمينه علوم حديث مى پردازد. كليه نويسندگان, محقّقان, مترجمان, ناشران و… مى توانند با ارسال دو نسخه از هر كتاب تازه, به معرّفى آثار خود در اين صفحه اقدام نمايند. كتاب ارسالى بايد در سال جاريِ شمسى, قمرى يا ميلادى منتشر شده باشد.
شايان ذكر است كه كتاب هاى ارسالى, پس از معرّفى, با امضاى ارسال كننده, به كتاب خانه هاى مركز تحقيقات دارالحديث(قم) و دانشكده علوم حديث (شهر رى) تسليم مى گردند.

غريب الحديث فى «بحارالأنوار» (ج۱)
حسين الحَسَنى البيرجندى,
تحقيق: مركز تحقيقات دارالحديث,
تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, ۱۳۷۸ش,
۴۷۷ صفحه, چاپ اوّل, وزيرى.

همه آنان كه با متون كهنْ سروكار دارند و در پى فهم انديشه پيشينيان از لابه لاى سخنان و نوشته هاى به يادگار مانده آنان اند, با مشكل واژه هاى ناآشنا و غريب رو به رو هستند. از   آن جا كه متون دينى (قرآن و حديث) از متون كهن به شمار مى آيند, ضرورى است كه الفاظ نا آشناى آنها به گونه اى متناسب با مقصود اصلى گوينده, براى مخاطبان امروزى تفسير شود.
به منظور رفع نيازى كه بدان اشاره گرديد, دانشمندان و محقّقان بسيارى به تدوين كتاب هاى «غريب القرآن» و «غريب الحديث» پرداخته اند. يكى از اين دست كتاب ها «غريب الحديث فى بحارالأنوار» است. مؤلّف, با توجّه به اين كه علامه مجلسى در جريان تدوين «بحارالأنوار» و شرح جوامع روايى شيعه واژه هاى بسيارى را شرح يا تفسير نموده است, با گردآورى همه اين واژه ها و مرتّب نمودن الفبايى ـ ريشه اى آنها و نشانى دادن به منابع مورد استفاده علامه مجلسى, غريب الحديث شيعه را از غربت بيرون آورده و بيان هاى پراكنده «بحارالأنوار» را رونقى دوباره بخشيده است. تصحيح و تدقيق اين كتاب را مركز تحقيقات دارالحديثْ برعهده داشته است.
در مقدّمه كتاب, مقاله محقّقانه اى از آقاى عبدالهادى مسعودى در موضوع «سير غريب الحديث نويسى در جهان اسلام» درج گرديده كه با بررسى هاى تاريخى و كتابشناسى هاى سودمند, همراه است (متن فارسى اين مقاله را در: علوم حديث, ش۱۳, ص۹۲, بخوانيد).

صفحه از 236