علوم حديث 15 - صفحه 234

اخبار

ديدار اعضاى اتحاديه نويسندگان عرب از دارالحديث

دكتر على عقله عرسان (دبير كلّ اتحاديه نويسندگان و اديبان عرب), آقاى محمد عدنان سالم (رئيس اتحاديه ناشران سوريه و نايب رئيس اتحاديه ناشران جهان عرب), آقاى حسن حميد (عضو اتحاديه نويسندگان عرب و عضو مؤسس كانون نويسندگان فلسطين), خانم فائزه ساره (عضو اتحاديه نويسندگان عرب و نويسنده روزنامه «البيان» امارات) كه به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در نمايشگاه بين المللى كتاب تهرانْ حضور يافته بودند, صبح روز دوشنبه ۱۲/۲/۱۳۷۹ از بخش هاى مختلف مركز تحقيقات دارالحديثْ ديدار كرده, با مسئولان و بعضى از محقّقان مركز, گفتگو نمودند.
اعضاى هيئت, همچنين با آثار عربى توليد و منتشر شده توسط مؤسسه فرهنگى دارالحديث (اعم از كتاب, نشريه و اطلاعات موجود در پايگاه حديث. نت) آشنا شده, از گستردگى توليد كتب و مطبوعات عربى در جمهورى اسلامى ايران, اظهار شگفتى نمودند.
گفتنى است, آقاى محمد عدنان سالم, پس از بازگشت به سوريه, با ارسال نامه اى, بازديد از مركز تحقيقات دارالحديث   را موجب خوشوقتى دانسته, خواستار مبادلات علمى و فرهنگى مؤسسات دو كشور شده است.

صفحه از 236