(۸)
بازتاب معارف اسلامی در دیوان محسن تبریزی

شوری، اصغر

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تبریز
استاد راهنما: اجلالی، امین پاشا
۱۳۷۵

چکیده: محتوای این پایان‌نامه در قسمت مقدمه، شرح نحوۀ کار نگارنده، معرفی اجمالی شخصیت شاعر و دیوان وی و در متن پایان‌نامه، شرح و درج مستندات ابیات دیوان از جمله اشارات قرآنی، احادیث، روایات و تاریخ اسلام می‌باشد. از نظر موضوع نیز شامل مباحث توحید، ذکر نکات برجستۀ زندگانی پیامبران، شرح مناقب و معراج نبوی(ص)، منقبت مخصوص امام اول شیعیان، منقبت و مرثیۀ ائمۀ معصومین (علیهم ااسلام) مخصوصاً مرثیۀ سالار شهیدان امام حسین (ع) به تقلید از محتشم کاشانی، در قالب ترکیب‌بند و بعضی مسائل اخلاقی، اجتماعی و عرفانی می‌باشد. همچنین در ضمن مقدمه، به علت اهمیت آشنایی با زندگانی ائمۀ معصومین (علیهم السلام) و اشعار شاعران منقبت‌سرا، نگارنده آرزو دارد در صورت صلاح‌دید مسئولین محترم، واحد درسی مستقلی به نام بازتاب مناقب و مراثی ائمۀمعصومین (علیهم السلام) در ادب فارسی که شامل برگزیده‌هایی از اشعار شاعران منقبت‌سرا می‌باشد، در دروس دورۀکارشناسی زبان و ادبیات فارسی گنجانیده و تدریس شود.