(۱۲)
تأثیر قرآن و حدیث بر اشعار مختومقلی فراغی

مختوم‏نژاد، نورمحمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۶

مختومقلى فراغى شاعر و عارف قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى قمرى از مشهورترین شاعران ترکمن‏ است. وى در اشعارش بیشتر تحت تأثیر آیات قرآن ‏کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) بوده و اغلب اشعار او در توحید و صفات باری‌تعالى و نبوت و معاد و برخى نیز دربارۀائمه (ع) و همچنین مسائل اجتماعى، تربیتى و اخلاقى سروده شده‏اند. در این پایان‏نامه آیات و احادیثى که در اشعار این شاعر مورد استفاده قرار گرفته، شناسایى و ذکر شده ‏است.