(۳)
عدل و قسط از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

زارع، محمدحسن

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: محمدبیگى، شاهرخ
۱۳۷۸

این تحقیق در یک مقدمه و شش فصل نوشته ‏شده ‏است: مقدمه، ارزش عدالت در فرهنگ اسلامى؛ فصل اول، معناى لغوى و اصطلاحى عدل و پیشینه کلامى بحث عدل؛ فصل دوم، عدالت در قرآن؛ فصل سوم، عدل و قسط در نهج‏البلاغه: عدالت اجتماعى در نهج‏البلاغه، عدالت در حکومت از دیدگاه امام على (ع)؛ فصل چهارم، نظریات فرق اسلامى در باب عدل و قسط: حسن و قبح، جبر و اختیار، محاسن و معایب خلقت؛ فصل پنجم، دلایل منکران عدل و پاسخ به آنها: دلایل منکران اصل عدالت و پاسخ به آن‌ها، پاسخ به دلایل منکران اصل عدالت، حوادث ناگوار و پاسخ به آن‌ها، مفهوم قضا و قدر؛ فصل ششم، عدل از اصول دین: چرا عدل را از اصول دین مى‏نامیم؟ موقعیت خیر و شر در جهان هستى، فلسفه تفاوتها در جهان هستى.