(۵)
جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و سنت، فلسفه و کلام و عرفان

گرجیان عربى، محمدمهدى

دکترى عرفان اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات
استاد راهنما: ابراهیمى دینانى، غلامحسین
۱۳۷۶

این تحقیق در یک مقدمه و پانزده فصل با این موضوعات تنظیم و تدوین شده‏است: تاریخچه و علت بحث، آراى مستشرقین در زمینه جبر و اختیار در اسلام، بیان شبهات مربوط به جبر و اختیار و پاسخ به آن، نظریه کسب و نقد آن، آزادى و اختیار از منظر اگزیستانسیالیسم، بررسى اجمالى جبر اجتماعى، بررسى جبر تاریخى، جبر و اختیار و وجدان و اخلاق، بررسى مسأله در آیات و روایات، امر بین الامرین، رابطه جبر و اختیار با قضا و قدر، بررسى جبر و اختیار از منظر فلاسفه و متکلمین، علم الهى و مسأله جبر و اختیار، ماهیّت اختیار در فلسفه غرب، اراده خدا و مسأله جبر و اختیار.