3
ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ش‍ان‍زده‍م‌ ب‍ح‍ار الان‍وار: آداب‌ م‍ع‍اش‍رت

جلد اول

C ۱ MC}

مقدمه مترجم

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

يا أيُّها النّاسُ إِنّا خلقْناكُمْ مِنْ ذكرٍ و أُنْثى و جعلْناكُمْ شُعُوباً و قبائِل لِتعارفُوا[۱-۱۵](۴۹:۱۳) .
ترجمه:ايا مردم راستى كه ما آفريديم شما را از مردى و زنى و شما را تيره ها و تبارها
ساختيم تا همشناس باشيد،بشر را يك ريشه است و هزارها و هزارها شاخه و اين ملياردها،
آدمى از خانواده ها و تيره ها و تبارها فراهم شده اند تا همشناس باشند و با هم آشنا باشند و
بيكدگر نيكى كنند و بخشش نمايند زيرا تعارف از ريشه عرف است و همه اين معناها را در بر
دارد،شناسائى و آشنائى و آميزش با يك ديگر بايد بر پايه حق شناسى از همدگر باشد و اگر در
ميان افراد بشر حقوقى نباشد و بر پايه آن حقوق زندگى نكنند اجتماع بشرى خود يك اجتماع
دد و دام جنگل گردد اين حقوق ميان افراد خانواده و ميان همسايگان و همشهريان و هموطنان
و همنوعان زمينه دارد و هر قانونى بهتر آنها را شناخته و بدانها توجه كرده با جامعه بشرى
سازگارتر و براى تكامل آن اثر بهترى دارد و اسلام و طريقه شيعه اماميه در اين ميان گوى
سبقت را ربوده و موبه مو اين حقوق را شناخته و بمردم آموخته و در كتاب جلد شانزدهم
بحار الانوار مورد توجه شده و مرحوم علامه مجلسى رحمه الله آن را بنام كتاب(العشره)يعنى
آداب معاشرت و آميزش انسانها و مسلمانها تنظيم نموده و برادران كتابچى فرزندان مرحوم
سيد احمد كه به پيروى از پدر بزرگوار خود در نشر كتب سودمند دينى كوشش فراوانى دارند
در زمان حيات مرحوم حاج سيد اسماعيل رحمه الله عليه متن بحار الانوار را در بيش از ۱۰۰
جلد تجديد چاپ كرده و برخى از مجلدات آن را براى بهره مندى فارسى زبانان كم سواد بترجمه
رساندند و اكنون جلد شانزدهم كه در آداب معاشرت است بهمت آقاى حاج آقا رضا سلمه الله
تعالى بوسيله اينجانب ترجمه و در دسترس برادران پارسى زبان گزارده شد اميد است بهره
كامل از آن ببرند.

محمد باقر بن محمد كمره اى


ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ش‍ان‍زده‍م‌ ب‍ح‍ار الان‍وار: آداب‌ م‍ع‍اش‍رت
  • نام منبع :
    ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ش‍ان‍زده‍م‌ ب‍ح‍ار الان‍وار: آداب‌ م‍ع‍اش‍رت
    موضوع :
    فقه و اصول
تعداد بازدید : 9298
صفحه از 272
پرینت  ارسال به