3
ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ه‍ف‍ت‍م‌ ب‍ح‍ار الان‍وار ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‍ت‌

(۱)-كتاب فضائل الشيعه صدوق:باسناد خود از ابو سعيد خدرى نقل ميكند
كه گفت:ما در خدمت پيامبر اكرم نشسته بوديم در اين موقع مردى وارد شده
گفت:از معنى اين آيه كه خداوند بشيطان ميفرمايد: أسْتكْبرْت أمْ كُنْت مِن
الْعالِين [۱۱-۱۵](۳۸:۷۵) مرا مطلع فرما كدام دسته هستند كسانى كه از ملائكه برترند«كه
در اين آيه ميفرمايد:كبر ورزيدى يا از شخصيت هاى برجسته خود را انگاشتى»
پيامبر اكرم فرمود:آنها منم و علي و فاطمه و حسن و حسين كه ما در سرادق
عرش خدا را تسبيح ميكرديم و ملائكه بواسطه تسبيح ما به تسبيح مشغول شدند
دو هزار سال قبل از آفرينش آدم پس از خلقت آدم خداوند بملائكه دستور داد او
را سجده كنند اما ما را چنين دستورى نداد همه ملائكه سجده كردند بجز ابليس
كه از سجده امتناع ورزيد خداوند فرمود:كبر ورزيدى يا خود را از آن پنج
نفر بحساب آوردى كه نامشان در سرادق عرش نوشته شده.
ما درب بسوى خدا هستيم كه هر كس بخواهد بايد از جانب ما وارد شود
بواسطه ما هدايت يافته اند هدايت شده ها هر كه ما را دوست بدارد خدا او را
دوست ميدارد و در بهشت جايش خواهد داد و هر كه با ما كينه ورزد خدا او را
دشمن ميدارد و در جهنم جايش ميدهد ما را دوست نخواهند داشت مگر كسانى كه
ولادت پاكى داشته باشند.^}
(۲)-تفسير فرات:ص ۲۰۷-قبيصه بن يزيد جعفى گفت:خدمت حضرت
صادق عليه السّلام رسيدم در خدمت آن جناب دوس بن ابى الدوس و ابن ظبيان و قاسم
صيرفى نيز حضور داشتند سلام كرده نشستم.گفتم:يا بن رسول اللّه آمده ام از
خدمت شما بهره مند شوم فرمود:سؤال كن اما سؤالى كوتاه.
عرضكردم:كجا بوديد شما قبل از اينكه خداوند آسمان افراشته و زمين
گسترده و تاريكى و روشنائى را بيافريند.فرمود:از اين مطلب چرا در اين موقع
سؤال كردى مگر نميدانى كه محبت ما پنهان است ولى دشمنى با ما آشكار و ما از
ميان جنيان دشمنانى داريم كه احاديث ما را بدشمنان انسانى ما ميرسانند ديوارها


ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ه‍ف‍ت‍م‌ ب‍ح‍ار الان‍وار ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‍ت‌
2

جلد سوم

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

(۱)

بخش اول
ابتداى ارواح و انوار و طينت ائمه عليهم السلام كه تمام آنها يك نورند

(۳)-معانى الاخبار:۶۵-يكى از اصحاب گفت:ابو سعيد مكارى خدمت
حضرت رضا عليه السّلام رسيده عرض كرد:آيا خداوند بشما آن مقامى را داده كه
بتوانى ادعاى پدرت موسى بن جعفر عليه السّلام را بنمائى؟
فرمود:ترا چه شده خداوند روشنائى را از تو بگيرد و بفقر مبتلايت گرداند
مگر نشنيده اى كه خداوند بعمران وحى كرد كه من بتو فرزندى پسر خواهم
داد بعد باو مريم را عنايت كرد و بمريم عيسى را مرحمت فرمود؟پس عيسى از
مريم و مريم از عيسى است و مريم و عيسى يك چيز هستند من از پدرم هستم و پدرم
از من پدرم و من يكى هستيم.^}
(۴)-اختصاص:از ائمه عليهم السّلام نقل شده كه فرمودند:خداوند ما را دو هزار
سال قبل از مردم آفريد ما خدا را تسبيح كرديم ملائكه بواسطه تسبيح ما تسبيح
نمودند.^}

بخش هاى:
آفرينش و سرشت و ارواح ائمه عليهم السّلام

(۲)

  • نام منبع :
    ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ه‍ف‍ت‍م‌ ب‍ح‍ار الان‍وار ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‍ت‌
    موضوع :
    امامت
تعداد بازدید : 8634
صفحه از 296
پرینت  ارسال به