3
تاریخ طبری

جلد اول

مقدمه

(۱)

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس خدا را كه اول است پيش از همهء اولها و آخر است پس از همهء
آخرها، قادر بر همهء كار به ذات،و خالق خلق بى نمونه و الگو،فرد واحد بى عدد،
باقى از پس همگان،بى نهايت و مدت.كبريا و عظمت و جلوه و عزت و سلطان
و قدرت خاص اوست،قدرت و وحدانيت وى بى شريك است و تدبير او بى دستيار
و پشتيبان.يگانهء بى فرزند و يار و همتاست،در وهم نگنجد و در جا مقام نگيرد
و به ديده نيايد.لطيف است و خبير.نعمتهاى وى را سپاس مى دارم و داده هاى
او را شكر مى گزارم،كه ستايش خاص اوست و از شكر وى اميد فزونى دارم و
به گفته و كردار،تقرب و رضاى او مى جويم.توحيد و ايمان و تقديس خاص اوست.
شهادت مى دهم كه خداى يگانه بى شريك است و محمد بندهء شايسته و فرستادهء امين
اوست كه رسالت خويش خاص وى كرد و او را به وحى برانگيخت كه خلق را به-
پرستش خدا دعوت كند كه او نيز فرمان برد و بكوشيد و نصيحتگر امت خويش شد
و خدا را پرستيد تا به يقين خداى رسيد.در بلاغ كوتهى نكرد و در كوشش سستى
نياورد و بهترين و پاكترين صلوات و سلام خداى بر او باد.
اما بعد:خداى جل جلاله كه نامهايش پاك باد،خلق خويش را بى حاجت
آفريد و بى ضرورت پديد آورد و كسان آفريد كه امر و نهى و عبادت خويش خاص


تاریخ طبری
2
  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 39839
صفحه از 365
پرینت  ارسال به