5
ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات

(۱) بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ [۱-۴](۱:۱)*
C ۲ MC}

مقدمهء مؤلف

(۲)-ستايش خداى راست كه انسان را آفريد و باو سخن گفتن را آموخت و او را به شاهراه
هدايت با دليل و برهان راهنمايى كرد.و بر مردم بوسيله پيامبران و ائمه گرامى عليهم السلام
حجت را تمام نمود تا آنها را از تاريكيهاى كفر بسوى نور و ايمان راهيابى و رهبرى نمايند.
دين داران و ياوران حق و حقيقت را با دلايل واضح و حجت هاى غير قابل رد بر
گمراهان و گمراه كنندگان از ساير مذاهب يارى نموده و درود بر كسى كه صلوات بر او وسيله
رسيدن به نعمتهاى بيكران لطف و عنايت است.
محمد مصطفى(ص)كه واسطه تنوير افكار و عرفان انبياء و اوصياء گرديده و درود بر
خاندان پاكش كه خداوند نعمتها را بوسيله آنها بر بندگان خويش تمام نموده و آنها را گنجينه
علم و دانش قرآن و نگهبانان پايگاه يقين قرار داده.
اين جلد چهارم از كتاب بحار الانوار است كه مشتمل بر احتجاج و استدلال هاى خداوند
و پيامبر و ائمه گرام عليهم السلام است بر مخالفين و ستيزه جويان از ارباب مذاهب مختلف
و گمراهان از راه واقعى و داراى مطالب ديگرى نيز هست كه به بخش مخصوصى اختصاص
داده نشده گر چه بيشتر مطالب كتاب تحت عناوين مناسب قرار گرفته براى سهولت استفاده
جويندگان.
اين اثر از تاليفات خاك پاى مؤمنين محمد باقر پسر محمد تقى است كه خداوند هر دو را
با ائمه طاهرين محشور نمايد و از گرفتاريهاى قيامت محفوظ بدارد و از كسانى قرار دهد به
فضل خود كه نامه عملشان را به دست راستشان ميدهند(و مترجم را نيز مشمول دعاى
مؤلف گرداند)^}.


ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات
4

عربى دارد مخصوصا قلت بضاعت مترجم اما با تمام توضيحات بالا نميتوان دست از يك
وظيفه مذهبى بعذر ناتوانى و احتياطهاى نيش غولى برداشت با عنايت ائمه طاهرين عليهم
السلام و كوشش هر چه بيشتر و با استمداد از ارباب فضل قدم در اين راه بر مى دارم به آن اميد كه للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد حتى در خطاها نيز اميد لا اقل يك پاداش
را دارم.
چون در ابتداى احتجاج بحار،استدلال به آيات قرآنى آورده شده،و پس از بيش از
شصت صفحه به ترتيب تفسير همان آيات ذكر گرديده براى فارسى زبانان كه بخواهند از
تفسير هر آيه استفاده نمايند مراجعه به هفتاد صفحه بعد و توجه به آيات كارى دشوار و
گاهى نقض غرض حاصل ميشد و فارسى زبان ترجمه آيات را مى خواند و بعدها كه در تفسير
به توضيحى برميخورد توجهى به ارتباط آن با آيه مخصوص نميكند چنين در نظر گرفته شد
كه تفسير هر آيه بترتيب از صفحات بعد در ذيل همان آيه آورده شود تا بيشتر مورد استفاده
قرار گيرد گر چه اين كار بر خلاف ترجمه معمول و متداول است.بناچار در حدود يك صد و چند
صفحه كتاب مرتب ترجمه نخواهد شد بلكه تلفيق و مخلوطى از صفحات قبل و بعد ترجمه
گرديده.ضمنا چنانچه در بيشتر ترجمه هاى بحار الانوار كه بقلم نارساى اين حقير ترجمه
گرديده نوشته شده است.
در بحار الانوار از نظر تحقيق و تعداد و مصادر روايت گاهى يك روايت چندين بار تكرار
گرديده كه باز براى فارسى زبانان ترجمه همه آنها كسالت آور و بى فايده بوده است
به همين جهت ترجمه روايات مكرر غالبا با قيد تكرار حذف گرديده و يا قسمت اضافى يك
روايت از روايت ديگر ترجمه شده است.
اميدوارم در راه خدمت به فرهنگ و ادب و آموزش اسلامى هر چه بيشتر توفيق به تمام
پژوهندگان واقعى و ارادتمندان ائمه طاهرين عليهم السلام داده شود اين ناچيز نيز بى بهره از
توفيق وافر نبوده و مشمول بذل و لطف و عنايت كامل اين خاندان قرار گيرم.
اول رمضان ۱۴۰۲
موسى خسروى

  • نام منبع :
    ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 12 - 14)
تعداد بازدید : 11973
صفحه از 336
پرینت  ارسال به