5
جهاد با نفس

(۱)-۷-امام صادق(ع)از پدرانش روايت كرده كه پيغمبر(ص)ضمن وصيت خود
به على بن ابى طالب(ع)فرمود:اى على!بهترين جهاد انسان اين است كه صبح كند و
در فكر ظلم به كسى نباشد.^}
(۲)-۸-امام صادق(ع)فرمود:هر كه بر نفس خويش هنگام ذوق،رغبت،ترس،وحشت،
خشم و خوشنودى مالك شود،خداوند جسد او را بر آتش حرام مى كند.^}
(۳)-۹-حضرت امير(ع)فرمود:بهترين جهاد،جهاد كسى است كه با نفس خويش
مبارزه كند.(چون قسمت اول حديث در حديث اول ذكر شد در اينجا آن قسمت حذف
گرديد).^}


جهاد با نفس
4

(۱)-۳-امام صادق(ع)به مردى فرمود:همانا تو بر خودت طبيب قرار داده شده اى،
براى تو بيماريت بيان شده است،و نشانه سلامتى بر تو شناسانده گشته،و به دارويت
رهنمائى شده اى،پس بنگر كه قيام و پاسداريت بر نفست چگونه مى باشد!^}
(۲)-۴-امام صادق(ع)به مردى فرمود:قلب خود را قرين و همراه نيكو و فرزند
شايسته اى براى خود قرار ده،دانش خود را براى خودت پدرى قرار ده كه از آن پيروى كنى،
و نفس خود را براى خويش دشمن قرار ده كه با آن مبارزه كنى،و مال خويش را عاريتى
قرار ده كه آن را برگردانى.^}
(۳)-۵-از سخنان رسول خدا(ص)اين بود كه مى فرمود:شديد و استوار آن كسى است
كه بر نفس خويش غلبه كند.^}
(۴)-۶-حضرت صادق(ع)فرمود:هر كه قلب خود را واعظ خويش قرار ندهد و از وجود
خويشتن باز دارنده اى نداشته باشد و همراه خود ارشادكننده اى نداشته باشد دشمن بر وى
قدرت يابد.^}

  • نام منبع :
    جهاد با نفس
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 11)
تعداد بازدید : 27159
صفحه از 400
پرینت  ارسال به