1
مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

فهرست صفحه


مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
0

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

مقطع: کارشناسی

رشته‌های: علوم حدیث

علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی

مدرّس: استاد سیّد محمّد کاظم طباطبایی

ارزیاب: استاد عبد الهادی مسعودی

آموزشیاران تدوین: ابراهیم محبّی، محمود سراجه

ناظر علمی تدوین: حجّت الله لطفی

ویراستار زبانی: مصطفی سلیمی زارع

ویراستار فنّی: محمّد جواد جهانی

ناظران ویرایش: پوران میرزایی، ناهید راه‌پیما

حروف‌چین: فاطمه صادقی

صفحه‌آرا: نرجس حسنلو

تاریخ تولید: زمستان ۸۷

  • نام منبع :
    مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
    موضوع :
    کلیات ، آثار عمومی
تعداد بازدید : 42787
صفحه از 184
پرینت  ارسال به