1
زبان انگلیسی پیش نیاز

page Index


زبان انگلیسی پیش نیاز
0

زبان پیش نیاز

مقطع: کارشناسی

رشته‌های: علوم حدیث

علوم و معارف قرآن

مدرّس: استاد خدیجه کریمی علویجه

ارزیاب: استاد شادی نفیسی

آموزشیاران تدوین: مریم نامی امامیه، نرگس چراغی

ناظر علمی تدوین: زکیه بیات

حروف‌چین: معصومه احمدی

صفحه‌آرا: نرجس حسنلو

تاریخ تولید: پاییز ۸۷

  • نام منبع :
    زبان انگلیسی پیش نیاز
    موضوع :
    زبان و ادبیات انگلیسی
تعداد بازدید : 8023
صفحه از 104
پرینت  ارسال به