1
آشنایی با علم رجال

فهرست صفحه


آشنایی با علم رجال
0

آشنایی با علم رجال

مدرس: محمد کاظم رحمان ستایش

ارزیابی: سید کاظم طباطبایی

تدوین: پوران میرزایی/ روح الله شهیدی

ویرایش: احمد ربانی‌خواه

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: مرضیه داوودی/ محمد جواد جهانی/ نرجس حسنلو

نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۵ ـ ۸۴

ویراست اول, مهر ۸۴

  • نام منبع :
    آشنایی با علم رجال
    موضوع :
    علم رجال
تعداد بازدید : 21416
صفحه از 154
پرینت  ارسال به