1
حوزه‌ها و مکاتب حدیثی

جلسه اول


حوزه‌ها و مکاتب حدیثی
0

حوزه‌ها و مکاتب حدیثی

مدرس: استاد مهدی مهریزی

ارزیابی: استاد عبدالهادی مسعودی

تدوین: صدیقه فروزنده/ علی رضا کاوند بروجردی

ویرایش: احمد ربانی خواه

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: معصومه احمدی/ محمدجواد جهانی/ نرجس حسنلو

نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۸ ـ ۸۷

ویراست اول, مهر ۸۷

فهرست صفحه

  • نام منبع :
    حوزه‌ها و مکاتب حدیثی
    موضوع :
    حدیث
تعداد بازدید : 27857
صفحه از 85
پرینت  ارسال به