1
آشنایی با ادیان توحیدی

آشنایی با ادیان توحیدی
0

آشنایی با ادیان توحیدی

مدرس: استاد جواد باغبانی آرانی

ارزیابی: استاد عبد الرحیم سلیمانی

تدوین: رضوان ایرجی/ اسماعیل اثباتی

ویرایش: پوران میرزایی

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: فاطمه کولیوند/ محمد جواد جهانی/ نرجس حسنلو

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۸ ـ ۸۷

ویراست دوم, اسفند ۸۷

فهرست صفحه

  • نام منبع :
    آشنایی با ادیان توحیدی
    موضوع :
    مذاهب جهان
تعداد بازدید : 11740
صفحه از 70
پرینت  ارسال به