1
قرائت و درک متون معاصر

فهرست صفحه


قرائت و درک متون معاصر
0

قرائت و درک متون معاصر

مدرس: استاد مسعود فکری

ارزیابی: استاد عبدالرسول عبایی

تدوین: سمیه مهر علی تبار فیروزجاه/ رضا میر ابوالحسنی

ویرایش: ناهید راه‌پیما

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: فاطمه صادقی/ معصومه احمدی/ نرجس حسنلو

نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۸ ـ ۸۷

ویراست اول, مهر ۸۷

  • نام منبع :
    قرائت و درک متون معاصر
    موضوع :
    علوم کمکی تاریخ
تعداد بازدید : 4807
صفحه از 126
پرینت  ارسال به