1
توثیق و تضعیف

فهرست صفحه


توثیق و تضعیف
0

توثیق و تضعیف

مقطع: کارشناسی

رشته: علوم حدیث

مدرس: محمد کاظم رحمان ستایش

ارزیاب: عبدالهادی مسعودی

آموزشیار تدوین: عباس بنایی

ناظر علمی تدوین: مریم کربلایی عباس

ویرایستار: احمد ربانی خواه ـ نوروز امینی

ویراستار فنی: محمد جواد جهانی

حروف‌چینی و صفحه‌آرایی: معصومه احمدی ـ نرجس حسنلو

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۵ ـ ۸۴

ویراست دوم, فروردین ۸۹

  • نام منبع :
    توثیق و تضعیف
    موضوع :
    علم رجال
تعداد بازدید : 33585
صفحه از 152
پرینت  ارسال به