1
الصوارم المهرقة

الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه

اشارة

‌سرشناسه: شوشتری، نور‌الله‌بن‌شریف‌الدین، ۹۵۶ - ۱۰۱۹ق.

عنوان قراردادی: الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و البدع و الزندقة.شرح

عنوان و نام پدیدآور: الصوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه کتاب انتقادی یبحث عن الامامه العظمی و الخلافه الکبری علی نهج یقتضیه العقل ببیان واف غیر مستعص علی الافهام/تالیف القاضی نور‌الله التستری؛عنی بتصحیحه جلال‌الدین الحسینی. ویتقدمه رساله فیض الا له فی ترجمه القاضی نورالله رحمه الله/[جلال‌الدین الحسینی]

مشخصات نشر: تهران: مشعر، ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهری: ۵۸۴ص.

شابک: ۴۰۰۰۰ریال: ۹۶۴-۵۴۰-۰۱۶-۳

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: کتاب حاضر شرحی بر" الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و البدع و الزندقه " اثر "احمد‌بن‌محمد‌بن‌علی‌بن‌الحجر الهیثمی المکی" می‌باشد.

یادداشت: جلال‌الدین حسینی مصحح کتاب اول و مولف کتاب دوم است.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت: نمایه

عنوان دیگر: رساله فیض الاله فی ترجمه القاضی نور‌الله رحمه‌الله

موضوع: شوشتری، نور‌الله‌بن‌شریف‌الدین، ۹۵۶ - ۱۰۱۹ق. -- سرگذشتنامه

موضوع: ابن‌حجر‌هیثمی، احمد‌بن‌محمد، ۹۰۹ - ۹۷۴ق. الصواعق المحرقة علی اهل الرفض و البرع و الزندقه -- نقد و تفسیر

موضوع: شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها

موضوع: چهارده معصوم --- احادیث

موضوع: بدعت و بدعت‌گذاران

شناسه افزوده: حسینی، جلال‌الدین مصحح

شناسه افزوده: ابن‌حجر‌هیثمی، احمد‌بن‌محمد، ۹۰۹ - ۹۷۴ق. الصواعق‌المحرقة علی اهل‌الرفض و الزندقه. شرح

شناسه افزوده: حسینی، جلال‌الدین.فیض‌الا له فی ترجمه القاضی نور‌الله رحمه‌الله

رده بندی کنگره: BP۲۱۲/الف۲۲ص۹۰۲۱۳

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۱۷

شماره کتابشناسی ملی: م۸۵-۲۴۷۴۷


الصوارم المهرقة
  • نام منبع :
    الصوارم المهرقة
    موضوع :
    کلام و عقاید
تعداد بازدید : 18894
صفحه از 534
پرینت  ارسال به