1
اصول استنباط (ترجمه)

ترجمه اصول استنباط

مشخصات کتاب

سرشناسه: حیدری، علی نقی، ۱۹۰۷ - ۱۹۸۰م.

Haydari, Ali Naqi

عنوان قراردادی: (اصول الاستنباط: فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب حدیث و....فارسی)

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه اصول استنباط/ (علی‌نقی حیدری)؛ مترجمین محسن غرویان، علی شیروانی.

وضعیت ویراست: (ویراست؟)

مشخصات نشر: قم: دارالفکر، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری: ۵۸۳ص.

شابک: ۶۵۰۰۰ ریال ۹۶۴-۶۰۱۲-۹۱-۴:

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: پشت جلد به انگلیسی:.Mohsen Gharavian, Ali shirvani: Translation osul Estenbat

یادداشت: چاپ دوم: ۱۳۸۴.

موضوع: اصول فقه شیعه

شناسه افزوده: غرویان، محسن، ۱۳۳۸ -، مترجم

شناسه افزوده: شیروانی، علی، ۱۳۴۳ -، مترجم

رده بندی کنگره: BP۱۵۹/۸/ح‌۹الف‌۵۸۰۴۱ ۱۳۸۷

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۳-۳۸۶۴۵


اصول استنباط (ترجمه)
  • نام منبع :
    اصول استنباط (ترجمه)
    موضوع :
    اصول فقه شیعه
تعداد بازدید : 63431
صفحه از 585
پرینت  ارسال به