3
حیات القلوب

است ۱۷۴

فصل هفتم در تأویل والدین و ولد و ارحام و ذی القربی به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ائمه هدی علیهم السّلام‌

۱۸۹

فصل هشتم در بیان آنکه در قرآن امانت به معنای امامت است‌

۲۰۵

فصل نهم در بیان آیاتی که دلالت بر وجوب متابعت اهل بیت علیهم السّلام می‌کند

۲۱۴

فصل دهم در تأویل آیات نور در اهل بیت علیهم السّلام،

و بیان آنکه ایشانند انوار سبحانی و تأویل مساجد و بیوت مقدسه به خانه‌های ایشان و تأویل ظلمت به اعدای ایشان ۲۳۰

فصل یازدهم در بیان آنکه ایشانند شهدا و گواهان بر خلق‌

و آنکه اعمال عباد بر ایشان عرض می‌شود ۲۶۶

فصل دوازدهم در بیان اخباری که مشتمل است بر تأویل آیات مؤمنین و ایمان و مسلمین و اسلام به اهل بیت علیهم السّلام‌

و ولایت ایشان، و تأویل آیات کفار و مشرکین و کفر و شرک و اصنام به اعدای ایشان و ترک ولایت ایشان ۲۸۴

فصل سیزدهم در بیان احادیثی که دلالت می‌کند بر آنکه ایشان ابرارند

و متقیان و سابقان و مقرّبان، و شیعیان ایشان اصحاب یمینند؛ و دشمنان ایشان اشرار و فجّار و اصحاب شمالند... ۳۰۷

فصل چهاردهم در بیان اخباری که در باب تأویل صراط و سبیل و اشباه اینها به ائمه هدی علیهم السّلام وارد شده است‌

۳۲۲

فصل پانزدهم در تأویل آیاتی که مشتمل است بر صدق و صادق و صدّیق‌

۳۳۸

فصل شانزدهم در بیان اخباری که در تأویل حسنه و حسنی به ولایت، و سیئه به عداوت ایشان وارد شده است‌

۳۴۸

فصل هفدهم در بیان آنکه نعمت و نعیم در آیات کریمه مفسّر است به ولایت اهل بیت علیهم السّلام،

و بیان آنکه ولایت ایشان اعظم نعم است ۳۵۴

فصل هیجدهم در بیان اخباری است که در تأویل شمس و قمر و نجوم و بروج و امثال آنها به ائمه علیهم السّلام وارد شده است‌

۳۶۸

فصل نوزدهم در بیان آن است که آنها حبل اللّه المتین و عروة الوثقی و امثال اینهایند

۳۷۸

فصل بیستم در تفسیر حکمت به معرفت ائمه علیهم السّلام و اولو النهی به ایشان‌

۳۸۳

فصل بیست و یکم در تفسیر صافّون و مسبّحون و صاحب مقام معلوم و حمله عرش و سفره کرام و برره به ائمه علیهم السّلام‌

۳۸۶

فصل بیست و دوم در تأویل اهل رضوان و درجات به ائمه علیهم السّلام،

و اهل سخط و عقوبات به اعدای ایشان ۳۹۴

فصل بیست و سوم در آنکه ناس، اهل بیت علیهم السّلام؛ و شبیه به ناس، شیعیان ایشانند؛ و غیر ایشان، نسناسند

۳۹۹

فصل بیست و چهارم در تأویل بحر و لؤلؤ و مرجان به ایشان علیهم السّلام‌

۴۰۳

فصل بیست و پنجم در تأویل ماء معین و بئر معطّله و قصر مشید و سحاب و مطر و ظل و فواکه و سایر منافع ظاهره است به ائمه علیهم السّلام‌

و علوم و برکات ایشان ۴۰۶

فصل بیست و ششم در بیان تأویل نحل است به ائمه علیهم السّلام‌

۴۱۶

فصل بیست و هفتم در بیان تأویل سبع مثانی است به ائمه علیهم السّلام‌

۴۲۱

فصل بیست و هشتم در بیان آنکه علما در قرآن، ائمه علیهم السّلام‌اند؛ و اولو الالباب، شیعیان ایشانند

۴۲۵

فصل بیست و نهم در بیان آنکه ایشانند متوسّمون و به روی هر کس نظر کنند می‌دانند ایمان و نفاق او را،

و ایشانند آنان که خدا می‌فرماید إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ ۴۲۹

فصل سی‌ام در تأویل آیات آخر سوره فرقان در شأن ائمه علیهم السّلام‌

۴۳۴

فصل سی و یکم‌

در تأویل شجره طیّبه به اهل بیت علیهم السّلام و شجره خبیثه ملعونه به دشمنان ایشان ۴۳۹

فصل سی و دوم در بیان تأویل آیات هدایت به ائمه علیهم السّلام‌

۴۴۶

فصل سی و سوم در تأویل آیات که مشتملند بر امام و امّت در شأن ائمه علیهم السّلام‌

۴۵۳

فصل سی و چهارم در نزول سلم و استسلام در ائمه علیهم السّلام و شیعیان ایشان‌

۴۶۰

فصل سی و پنجم در بیان آنکه ایشانند خلفای خدا

که می‌خواهد ایشان را متمکن گرداند در زمین و وعده نصرت به ایشان داده است، و بعضی از آیات که در شأن قائم آل محمد علیه السّلام

حیاة القلوب، ج‌۵،


حیات القلوب
2

مشخصات کتاب

نام کتاب: حق الیقین

نویسنده: علامه مجلسی

موضوع: امامت- معاد

تاریخ وفات مؤلف: ۱۱۱۱ ق

زبان: فارسی

تعداد جلد: ۵

ناشر: انتشارات اسلامیه

مکان چاپ: تهران‌

جلدپنجم

فهرست مطالب‌

باب اول در بیان وجوب وجود امام علیه السّلام در هر عصر،

اشاره

و آنکه هیچ عصر خالی از امام نمی‌باشد، و در وجوب اطاعت او و آنکه هدایت نمی‌یابند مردم مگر با او، و آنکه می‌باید معصوم از گناهان و از جانب خدا منصوص باشد، و بیان بعضی از نصوص مجمل بر ایشان و برخی از فضایل ایشان ۱۵

فصل اول در وجوب امامت و آنکه هیچ زمانی خالی از امام نمی‌باشد

۱۷

فصل دوم در بیان آنکه امام باید معصوم باشد از جمیع گناهان‌

۴۹

فصل سوم در بیان آنکه امامت به نصّ خدا و رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‌باشد

نه به بیعت و اختیار مردم، و آنکه واجب است بر هر امام که نص کند بر امام بعد از خود ۶۴

فصل چهارم در بیان وجوب معرفت امام است،

و آنکه مردم معذور نیستند در ترک ولایت امام حق، و آنکه هر که بمیرد و امام خود را نشناسد مرده خواهد بود با کفر و نفاق ۷۸

فصل پنجم در بیان آنکه هر که انکار یک امام کند چنان است که انکار همه کرده باشد

۸۸

فصل ششم در بیان وجوب اطاعت ائمه حق‌

۹۸

فصل هفتم در بیان آنکه هدایت نمی‌توان یافت مگر از جهت ائمه حق،

و ایشانند وسیله میان خدا و خلق، و بدون معرفت ایشان نجات از عذاب الهی حاصل نمی‌گردد ۱۰۳

فصل هشتم در حدیث ثقلین و امثال آن‌

۱۰۷

فصل نهم در بیان سایر نصوص متفرقه ایشان‌

که مجملا در ضمن اخبار مختلفه وارد شده است ۱۲۵

باب دوم در بیان آیاتی که در شأن ائمه علیهم السّلام مجملا نازل شده‌

فصل اول در تأویل سَلامٌ عَلی إِلْ‌یاسِین‌

۱۳۷

فصل دوم در بیان آنکه اهل ذکر، اهل بیت علیهم السّلام‌اند؛

و آنکه بر شیعه سؤال از ایشان واجب است و بر ایشان جواب واجب نیست ۱۴۱

فصل سوم در بیان آنکه ایشانند اهل علم قرآن و راسخون در علم‌

و انذار کنندگان به قرآن ۱۴۹

فصل چهارم در بیان آنکه آیات خدا و بیّنات خدا و کتاب خدا ایشانند در بطن قرآن‌

۱۵۷

فصل پنجم در بیان آنکه برگزیده بندگان و آل ابراهیم، ائمه علیهم السّلام‌اند

۱۶۱

فصل ششم در بیان وجوب مودت و محبت اهل بیت علیهم السّلام است،

و آنکه مودت ایشان مزد رسالت

حیاة القلوب، ج‌۵،

  • نام منبع :
    حیات القلوب
    موضوع :
    کلام و عقاید
تعداد بازدید : 8182
صفحه از 480
پرینت  ارسال به