89
حیات القلوب

فصل هشتم در حدیث ثقلین و امثال آن‌

در بشارة المصطفی از طریق عامه از رافع آزاد کرده ابو ذر روایت کرده است که: دیدم ابو ذر را به حلقه در کعبه چسبیده و می‌گفت: هر که مرا شناسد، شناسد، و هر که مرا نشناسد بشناسد، منم ابو ذر غفاری شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که: هر که مقاتله کند با من در دفعه اولی و مقاتله کند با اهل بیت من در دفعه ثانیه خدا محشور گرداند او را در دفعه ثالثه با دجّال، بدرستی که مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است که هر که در آن کشتی سوار شد نجات یافت و هر که تخلّف ورزید از آن غرق شد، و مثل درگاه حطه بنی اسرائیل است که هر که داخل آن درگاه شد نجات یافت و هر که داخل نشد هلاک شد «۱».

و شیخ طوسی رحمه اللّه به طرق بسیار این حدیث را روایت کرده است از ابو ذر «۲»، و در بعضی از روایات در آخرش این زیادتی هست که حضرت در آخرش سه مرتبه فرمود: آیا رسانیدم رسالت خدا را «۳»؟

و سیّد ابن طاووس در طرائف از مسند احمد بن حنبل روایت کرده است از ابو سعید خدری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ گذاشته‌ام مادامی‌که متمسک به آنها باشید هرگز گمراه نمی‌شوید بعد از من، یکی بزرگتر است از

حیاة القلوب، ج‌۵،


حیات القلوب
88

فرموده است یَکْتُمُ إِیمانَهُ «۱» و مدح کرده است او را به کتمان ایمان، و همیشه علم پوشیده بوده است و پنهان از روزی که خدا حضرت نوح علیه السّلام را به پیغمبری فرستاده است، پس حسن اگر خواهد به جانب راست رود و اگر خواهد به جانب چپ رود بخدا سوگند که یافت نمی‌شود علم مگر نزد اهل بیت علیهم السّلام. پس حضرت فرمود که: محنت مردم بر ما عظیم است، اگر ایشان را می‌خوانیم بسوی خدا اجابت ما نمی‌کنند، و اگر دست برمی‌داریم از ایشان بغیر ما هدایت نمی‌یابند «۲».

و به سند صحیح در بصائر الدرجات از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده است که: به سبب ما خدا عبادت کرده می‌شود و به سبب ما خدا شناخته می‌شود و به سبب ما خدا را به یگانگی می‌شناسند، و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حجاب خداست یعنی واسطه است میان خدا و خلق «۳».

و در بشارة المصطفی به سند معتبر روایت کرده است از حضرت باقر علیه السّلام که: هر که خدا را بواسطه ما بخواند فلاح و رستگاری یافته است، و هر که خدا را بغیر ما بخواند خود هلاک شده و دیگران را هلاک کرده «۴».

حیاة القلوب، ج‌۵،

  • نام منبع :
    حیات القلوب
    موضوع :
    کلام و عقاید
تعداد بازدید : 8173
صفحه از 480
پرینت  ارسال به