1113
ترجمه تفسیر المیزان

در الدر المنثور است كه: ابن منذر از ابن جريح روايت كرده كه در تفسير آيه" لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً"

گفته است: اين تذكره براي امت محمد (صلوات اللَّه عليه) است، و چه بسيار كشتي‌ها كه در گذشته در دريا غرق شده بود، و آثاري كه از بين رفته بود، و بعد از قرنها امت محمد (ص) آن آثار را يافتند، مثلا آثار كشتي نوح را در كوه جودي يافتند «۲».

مؤلف: در تفسير سوره هود در خلال داستان نوح (ع) مطالبي رفت كه مؤيد اين روايت است.

و در همان كتاب است كه سعيد بن منصور، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، و ابن مردويه، از مكحول روايت كرده‌اند كه گفت: وقتي آيه: " وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ"

نازل شد رسول خدا (ص) فرمود: من از پروردگارم خواستم اين اذن واعيه را علي بن ابي طالب قرار دهد، مكحول مي‌گويد: بعد از اين دعاي رسول خدا (ص) علي (ع) بارها مي‌گفت: هيچ نشد چيزي از رسول خدا (ص) بشنوم و فراموش كنم «۳».

و نيز در همان كتاب است كه ابن جرير، ابن ابي حاتم، واحدي، ابن مردويه، ابن عساكر، و ابن النجاري همگي از برده روايت كرده‌اند كه گفت: رسول خدا (ص) به علي فرمود: خدايم دستور فرموده تو را نزديك كنم و دورت ندارم، و به تو تعليم دهم و تو فراموش نكني، و اين حق برايت ثابت شده كه آنچه را تعليمت مي‌دهم فرا بگيري، به

__________________________________________________

(۱)مردم قريه‌ها اگر ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند بركاتي از آسمان و زمين به رويشان مي‌گشائيم. سوره اعراف، آيه ۹۶.

(۲ و ۳)الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۶۰.

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،


ترجمه تفسیر المیزان
1112

انسان و مستند به اوست، نه بدان جهت كه توفيقي الهي و منسوب به آن جناب است.

از آيه شريفه برمي‌آيد كه حوادث خارجي در اعمال انسان اثر مي‌گذارد، هم چنان كه از آيه شريفه" وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ" «۱».

عكس اين مطلب استفاده مي‌شود، يعني از آن برمي‌آيد كه اعمال انسان در حوادث خارجي اثر دارد كه در تفسير همين آيه در سوره اعراف مقداري در اين باره سخن رفت.

بحث روايتي [(رواياتي متعدد دال بر اينكه امير المؤمنين (عليه السلام)" أُذُنٌ واعِيَةٌ" بوده است)].....

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30874
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به