403
ترجمه تفسیر المیزان

" وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ" بعضي «۲» از مفسرين گفته‌اند: مراد از" رزق" بهره از خير است، و معناي آيه اين است كه: شما تكذيب‌كنندگان قرآن و منكرين معاد حظ و بهره خود را از قرآن اين قرار داده‌ايد كه

__________________________________________________

(۱)تفسير كشاف، ج ۴، ص ۴۶۹.

(۲)روح المعاني، ج ۲۷، ص ۱۵۶ و ۱۵۷.

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،


ترجمه تفسیر المیزان
402

به صورت اخبار بليغ‌تر است، (مثلا اگر بجاي اينكه به بيمار بگوييم: دوايت را بخور و ترشي مخور، بگوييم: دوايت را مي‌خوري و ترشي هم نمي‌خوري، بليغ‌تر و مؤكدتر است).

در كشاف مي‌گويد: و اگر جمله" لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" را صفت قرآن بگيري، معنايش اين مي‌شود كه: سزاوار نيست كسي قرآن را لمس كند، مگر آنكه با طهارت باشد، چنين كسي مي‌تواند به نوشته‌هاي قرآن دست بكشد «۱».

و خواننده عزيز توجه فرمود كه اين نيز صحيح است كه منظور از مس، علم و اطلاع باشد، هم در صورتي كه آيه صفت قرآن باشد، و هم در صورتي كه توصيف كتاب مكنون باشد.

جمله" تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ" وصف ديگري است براي قرآن، و كلمه تنزيل مصدري است به معناي اسم مفعول، يعني نازل شده، پس قرآن كتابي است نازل شده از ناحيه خدا به سوي شما، آن را نازل و در خور فهم شما كرد، تا آن را بفهميد و تعقل كنيد، بعد از آنكه كتابي بود مكنون كه جز پاكان كسي با آن مساس نداشت.

و تعبير از خداي تعالي به رب العالمين به اين منظور است كه اشاره كند به اينكه ربوبيت او گسترده بر سراسر همه عوالم است، كه اين منكرين معاد جزئي از آن عوالمند، پس خداي تعالي رب ايشان نيز هست، و وقتي رب ايشان باشد، بر ايشان است كه به كتاب او ايمان آورده كلامش را بشنوند، و بدون تكذيب تصديقش كنند.

" أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ" اشاره با كلمه" هذا الحديث" به قرآن كريم است، و كلمه" مدهنون" جمع اسم فاعل از مصدر" ادهان" است، و ادهان به معناي سهل‌انگاري است، كه البته در اصل به معناي روغن مالي به منظور نرم كردن چيزي بوده، و به عنوان استعاره در سهل‌انگاري استعمال شده است، و استفهام در آيه استفهام سرزنشي است، ايشان را سرزنش مي‌كند به اينكه قرآن را يك دستي گرفتند، و آن را چيزي غير قابل اعتناء دانستند.

[معناي اينكه فرمود: روزي خود را تكذيب قرار مي‌دهيد].....

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30881
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به