611
ترجمه تفسیر المیزان

باشد، چون چنين چيزي عقلا محال است.

[چند روايت در باره ايمان و اينكه دين حب، و حب دين است و در باره صفت رذيله" شح"].....


ترجمه تفسیر المیزان
610

و در كتاب توحيد از علي (ع) روايت شده كه در پاسخ شخصي كه آياتي از قرآن برايش مشتبه شده بود در مورد آيه" فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ا" كه معناي آمدن خدا چيست؟ فرمود: يعني عذابي بر آنان فرستاد «۱».

و در تهذيب به سند خود از حلبي از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود:

في‌ء در آيه شريفه" ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ" عبارت است از آن اموالي كه بدون جنگ و خونريزي از دشمن گرفته شده باشد. و كلمه" أنفال" شامل اين قسم غنيمت هم مي‌شود، و در حقيقت في‌ء به منزله انفال است «۲».

و در مجمع البيان آمده كه منهال بن عمر از علي بن الحسين (ع) روايت كرده كه فرمود: منظور از ذي القربي و يتامي و مساكين و ابن السبيل در آيه" وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ" قرباي ما، و مسكينان ما، و ابن السبيل ما است «۳».

مؤلف: اين معنا در تهذيب از سليم بن قيس از امير المؤمنين (ع) نيز روايت شده. و در مجمع البيان بعد از نقل روايت منهال گفته است: همه فقهاء گفته‌اند كه منظور آيه، يتاماي عموم مردم است، و همچنين مساكين و ابناي سبيل. و اين معنا از ائمه (ع) هم روايت شده «۴».

و در كافي به سند خود از زراره نقل كرده كه از حضرت باقر و حضرت صادق (ع) شنيده كه فرمودند: خداي تعالي امور خلق خود را به پيامبرش تفويض نموده تا معلوم كند اطاعتشان چگونه است، آن گاه اين آيه را تلاوت فرمودند: " ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" «۵».

مؤلف: روايات در اين معنا از ائمه اهل بيت (ع) بسيار وارد شده، و مراد از" واگذار نمودن امور خلق" به طوري كه از روايات برمي‌آيد، امضايي است كه خداي تعالي از تشريعات رسول خدا (ص) نموده، و اطاعت آن جناب را در آن تشريعات واجب ساخته، و ولايت و سرپرستي مردم را به آن جناب واگذار نموده. اين است معناي تفويض نه اينكه از خود سلب اختيار نموده، و امور را به كلي به آن جناب واگذار كرده

__________________________________________________

(۱)التوحيد، ص ۲۶۶.

(۲)تهذيب الاحكام، ج ۴، ص ۱۳۳، ح ۵.

(۳)مجمع البيان، ج ۹، ص ۲۶۱.

(۴)تهذيب، ج ۴، ص ۱۲۶، ح ۳.

(۵)اصول كافي، ج ۱، ص ۲۶۶، ح ۳.

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30885
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به