721
ترجمه تفسیر المیزان

جمله" اسمه احمد" با كمك سياق دلالت دارد بر اينكه اين تعبير را عيسي (ع) از رسول خدا (ص) كرده. و نيز دلالت دارد بر اينكه اهل تورات و انجيل آن جناب را به اين نام و نيز به نام" محمد" مي‌شناختند، و اين دلالت روشن است، و خفايي در آن نيست.

حسان بن ثابت هم كه گفته است:

صلي الاله و من يحف بعرشه و الطيبون علي المبارك احمد «۱»

نيز مؤيد اين معنا است.

و همچنين شعر ابو طالب كه مي‌گويد:

و قالوا لاحمد أنت امرء خلوف اللسان ضعيف السبب

ألا ان أحمد قد جاءهم بحق و لم ياتهم بالكذب «۲»

دلالت دارد بر اين كه در آن روز آن جناب را به نام احمد مي‌شناختند.

و نيز در هنگامي كه مي‌خواست از دنيا برود، به برادرانش عباس، و حمزه، و فرزندانش جعفر، و علي چنين وصيت كرد:

كونوا فدي لكم امي و ما ولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا «۳»

و نيز شعر ديگر ابو طالب كه در آن رسول خدا (ص) را به نام محمد نام برده:

أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسي خط في أول الكتب «۴»

و از اين يك بيت شعر استفاده مي‌شود كه مردم مكه نيز بشارت آمدن آن جناب را در كتب آسماني كه در آن ايام نزد اهل كتاب بوده ديده‌اند.

و نيز مؤيد ديگر گفتار ما اين است كه جمعي از اهل كتاب از يهود و نصاري و در بين آنان علمايي از ايشان مانند عبد اللَّه بن سلام و غير او به آن جناب ايمان آوردند، چون آيات

__________________________________________________

(۱)درود خداي معبود و فرشتگان پيرامون عرشش، و همه پاكان بر احمد مبارك باد.

(۲)مردم در باره احمد گفتند تو مردي خلاف‌گو هستي كه حرفهايت بي‌پايه و اساس است. ولي بدانند كه احمد دين حق را برايشان آورده، نه دروغ را.

(۳)مادرم و همه فرزنداني كه به دنيا آورده فدايتان باد، در نصرت احمد و دفع دشمن از وي سپر او باشيد.

(۴)مگر نمي‌دانيد كه ما محمد را پيامبري چون موسي يافتيم كه در كتب آسماني گذشته نامش و نبوتش نوشته شده بود.

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،


ترجمه تفسیر المیزان
720

[معروف بودن پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) به نام احمد].....

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30863
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به