735
ترجمه تفسیر المیزان

اشاره

اين آيات مؤمنين را به ايمان به خدا و رسول او و به جهاد در راه خدا دعوت نموده، و آنان را به مغفرت و جنت در آخرت، و نصرت و فتح در دنيا وعده‌اي جميل مي‌دهد، و ايشان را دعوت مي‌كند به اينكه نسبت به وعده نصرت خدا و تاييد او اعتماد كنند.

اين دو معنايي كه گفتيم غرض نهايي سوره است، و مطالبي كه در آيات قبلي بود جنبه زمينه‌چيني براي اين دو معنا را داشت.

[تجارتي كه شما را از عذاب اليم نجات مي‌دهد و مغفرت و جنت و نصرت و فتح در پي دارد].....


ترجمه تفسیر المیزان
734

و سود ديگر اين تجارت كه مورد علاقه شما هم هست نصرتي از خدا و فتحي نزديك است. و تو اي پيامبر مؤمنين را بشارت ده (۱۳).

هان اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! ياران خدا باشيد همان طور كه عيسي بن مريم هم به حواريين گفت: از شما چه كسي مرا در راه خدا ياري مي‌كند، حواريين گفتند: ماييم انصار خدا پس طائفه‌اي از بني اسرائيل ايمان آوردند و طايفه‌اي كافر شدند و ما آناني را كه ايمان آوردند عليه دشمنانشان ياري كرديم و نيرومند و غالب شدند (۱۴).

بيان آيات.....

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30911
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به