749
ترجمه تفسیر المیزان

اشاره

اين سوره به بياني كاملا انگيزنده، مسلمين را وادار مي‌كند كه نسبت به نماز جمعه اهتمام بورزند، و آنچه در به پاداشتنش لازم است فراهم سازند، چون نماز جمعه از شعائر بزرگ خدا است كه تعظيم و اهتمام به امر آن، هم دنياي مردم را اصلاح مي‌كند، و هم آخرتشان را، و خداي تعالي بيان اين مطلب را با تسبيح و ثناي بر خود آغاز كرد كه در ميان قومي امي رسولي از خود آنان مبعوث كرد تا آيات او را بر آنان بخواند، و با اعمال صالح و اخلاق پاك تزكيه شان كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد و به همين منظور كتاب خدا و معارف دينش را به بهترين وجهي بر آنان و افرادي كه به آنان ملحق مي‌شوند، و نسل‌هاي بعد از آنان تحميل كرد، و زنهارشان داد از اينكه مثل يهود نباشند كه خداي تعالي تورات را بر آنان تحميل كرد، ولي آنان آن را حمل نكردند، و به معارف آن معتقد نشدند، و به احكامش عمل نكردند، در نتيجه مانند الاغي شدند كه بارش كتاب باشد.ترجمه الميزان، ج‌۱۹،


ترجمه تفسیر المیزان
748

و نيز قوم ديگري را (كه به روايت از پيغمبر (ص) مراد عجمند) چون به عرب (در اسلام) ملحق شوند هدايت فرمايد كه او خداي مقتدر و همه كارش به حكمت و مصلحت است (۳).

اين (رسالت و نزول قرآن) فضل و كرامت خداست كه آن لطف را در حق هر كه بخواهد مي‌كند و خدا را (بر خلق) فضل و رحمت نامنتهاست (۴).

وصف حال آنان كه تحمل (علم) تورات كرده و خلاف آن عمل نمودند در مثل به حماري ماند كه بار كتابها بر پشت كشد (و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد) آري قومي كه مثل حالشان اين است كه آيات خدا را تكذيب كردند بسيار مردم بدي هستند و خدا هرگز (براه سعادت) ستمكاران را رهبري نخواهد كرد (۵).

اي رسول ما جهودان را بگو اي جماعت يهود اگر پنداريد كه شما به حقيقت دوستداران خدائيد نه مردم ديگر پس تمناي مرگ كنيد اگر راست مي‌گوييد (كه علامت دوستان خدا آرزوي مرگ و شوق لقاي به خداست) (۶).

و حال آنكه در اثر آن كردار بدي كه به دست خود (براي آخرت خويش) پيش فرستاده‌اند ابدا آرزوي مرگ نمي‌كنند (بلكه از آن ترسان و هراسانند) و خدا از كردار ستمكاران آگاهست (۷).

اي رسول ما (به جهودان) بگو عاقبت مرگي كه از آن مي‌گريزيد شما را البته ملاقات خواهد كرد و پس (از مرگ) به سوي خدايي كه داناي پيدا و پنهانست باز مي‌گرديد و او شما را به آنچه (از نيك و بد) كرده‌ايد آگاه مي‌سازد (۸).

بيان آيات [اشاره به مطالب سوره جمعه].....

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30861
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به