753
ترجمه تفسیر المیزان

حاجت است، و در نتيجه حكمراني در نظام تكوين در بين خلق و بر طبق دلخواه هم، تنها حق او است. و همچنين حكمراني و تشريع قانون در نظام تشريع و در بندگانش به هر طور كه صلاح بداند خاص او است، و او ملكي است كه مي‌تواند در اهل مملكتش حكم براند، و بر اهل مملكت است كه او را اطاعت كنند.

يكي ديگر از مقتضيات نزاهتش اين است كه اگر در نظام تشريع براي خلق خود ديني تشريع مي‌كند، از اين جهت نيست كه احتياجي به عبادت و اطاعت آنان داشته باشد، و بخواهد با عبادت آنان نقصي از خود جبران و حاجتي از خود برآورد، چون او قدوس و منزه از هر نقص و حاجت است.

يكي ديگر اين است كه اگر ديني براي خلقش تشريع كرد و آن را به وسيله رسولش به اطلاع خلق رسانيد، و خلق دعوت آن رسول را نپذيرفتند، و در نتيجه خدا را اطاعت و عبادت نكردند، نقصي بر ساحت مقدسش عارض نمي‌شود، و بر دامن كبريايي‌اش گردي نمي‌نشيند، و نه چنان است كه خلق او را شكست داده باشند، چون او عزيز است، يعني مقتدري است شكست ناپذير.

و باز اگر به مقتضاي ملك بودن و قدوس و عزيز بودنش ديني براي بندگانش تشريع مي‌كند، ممكن نيست بيهوده و بدون نتيجه تشريع كرده باشد، براي اينكه او حكيم علي الاطلاق است، آنچه مي‌كند جز به خاطر مصلحتي كه دارد نمي‌كند، و نيز آنچه اراده مي‌كند جز به نفع بندگانش و خيري كه به خود آنان عايد شود نمي‌كند، تنها سعادت دنيا و آخرت آنان را در نظر دارد.

و كوتاه سخن اينكه: تشريع دين، و انزال كتب آسماني، و بعث رسولان براي تلاوت آيات آن كتاب براي مردم، و تزكيه و تعليم خلق، همه‌اش فضل و منتي است از خدا، و به همين جهت در آيه بعدي منت آن فضل را بر مردم مي‌گذارد و مي‌فرمايد:

[مقصود از" اميين" و اشاره به عدم منافات بين امي بودن پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) و مبعوث شدنش در اميين، با جهاني بودن دعوت آن جناب].....


ترجمه تفسیر المیزان
752

و اما اينكه چگونه آنچه در آسمانها و زمين است خدا را تسبيح مي‌كنند؟ جوابش اين است كه موجودات آسماني و زميني (همان طور كه با آنچه از كمال دارند از كمال صانع خود حكايت مي‌كنند همچنين) با نقصي كه در آنها است و جبران كننده آن خدا است، و با حوائجي كه دارند و برآورنده‌اش خدا است، خدا را از هر نقص و حاجت منزه مي‌دارند، چون هيچ حاجت و نقصي نيست مگر آن كه تنها كسي كه اميد برآوردن آن حاجت و جبران كردن آن نقص در او مي‌رود خداي تعالي است، پس خود او مسبح و منزه از هر نقص و

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30883
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به