789
ترجمه تفسیر المیزان

(۶۳)سوره منافقون مدني است و يازده آيه دارد (۱۱).....


ترجمه تفسیر المیزان
788

آن روز كه رسول خدا (ص) در خطبه نماز جمعه بود، دحيه كلبي وارد شهر مدينه شد، و در آن ايام هنوز اسلام نياورده بود، مردم آن جناب را بالاي منبر تنها گذاشتند، و رفتند، و در مسجد به جز دوازده نفر كسي نماند. حضرت فرمود: اگر اين دوازده نفر هم مي‌رفتند خداي تعالي از آسمان سنگ بر آنان مي‌باريد، اينجا بود كه سوره جمعه بر آن حضرت نازل شد «۱».

مؤلف:اين داستان به طرق بسياري هم از طرق شيعه «۲» و هم از طرق اهل سنت «۳» روايت شده، و اخبار در عدد باقي ماندگان در مسجد از هفت تا چهل نفر اختلاف دارد.

و نيز در مجمع البيان است كه جمله" انفضوا" به معناي اين است كه مردم متفرق شدند. و از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: به معناي" منصرف شدند" است.

يعني مردم به سوي تجارت منصرف شده، و تو را سر پا بالاي منبر تنها گذاشتند «۴».

جابر بن سمرة مي‌گويد: من هيچگاه رسول خدا (ص) را نديدم كه نشسته خطبه بخواند، پس اگر كسي برايت حديث كرد كه آن جناب نشسته خطبه خوانده دروغ گفته است «۵».

مؤلف: اين معنا در رواياتي ديگر نيز آمده.

و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه از طاووس روايت كرده كه گفت: رسول خدا (ص) و ابو بكر و عمر و عثمان همگي ايستاده خطبه مي‌خواندند، و اولين كسي كه بالاي منبر نشست، معاوية بن ابي سفيان بود «۶».

__________________________________________________

(۱)عوالي اللئالي، ج ۲، ص ۵۷، ح ۱۵۳.

(۲)مجمع البيان، ج ۱۰، ص ۲۸۷.

(۳)الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۲۰.

(۴ و ۵)مجمع البيان، ج ۱۰، ص ۲۸۹. [.....]

(۶)الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۲۲.

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30868
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به