91
ترجمه تفسیر المیزان

و در تفسير قمي به سند خود از ابن سنان روايت آورده كه در ضمن آن گفته است:

امام صادق (ع) در معناي/" قابَ قَوْسَيْنِ" فرمود: چون آن جناب، يعني رسول خدا (ص)، نزديك‌ترين خلائق بود به خدا، و آن قدر نزديك بود كه در شب معراج وقتي به آسمان بالا مي‌رفتند جبرئيل مرتب مي‌گفت: جلوتر برو اي محمد، برو كه در جايي قدم نهاده‌اي كه نه هيچ ملكي مقرب قدم نهاده و نه هيچ رسولي مرسل. و اگر روح و جان آن حضرت نمونه‌اي از آن عالم نبود، هرگز نمي‌توانست به آنجا برسد، و در نزديكي به خدا به حدي رسيد كه خداي تعالي در باره‌اش فرمود: " قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني" يعني بلكه كمتر از دو قوس «۴».

__________________________________________________

(۱)مجمع البيان، ج ۹، ص ۱۷۲.

(۲)الدر المنثور، ج ۶، ص ۱۲۱.

(۳)اصول كافي، ج ۱، ص ۵۳، ح ۱۴.

(۴)تفسير نور الثقلين، ج ۵، ص ۱۴۸.

ترجمه الميزان، ج‌۱۹،


ترجمه تفسیر المیزان
90

نازل شد و خبر معراج بگوش عتبة بن ابو لهب رسيد، نزد آن جناب آمده، دختر آن جناب را طلاق داد، و آب دهان به روي حضرتش انداخت و گفت: به رب نجم سوگند كه به نجم كافر شدي، رسول خدا (ص) او را نفرين كرد و عرضه داشت: بار الها سگي از سگها را بر او مسلط كن.

اين بود تا آنكه عتبه به شام سفر كرد، در يكي از منزلها پياده شد، و خداي تعالي وحشتي در دلش بيفكند، به رفقايش گفت: شب هنگام مرا در وسط خود بخوابانيد، آنان نيز چنين كردند، ولي با همه اين مراقبت‌ها در نيمه شب شيري آمد و او را كه در بين رفقايش بود پاره پاره كرد»

.مؤلف: طبرسي بعد از نقل اين حديث اشعاري را كه حسان در اين باره سروده نقل مي‌كند. الدر المنثور هم اين قصه را به طرقي مختلف روايت كرده «۲».

و در كافي به سند خود از هشام و حماد و غيره روايت كرده كه گفته‌اند: از امام صادق (ع) شنيديم كه فرمود: حديث من حديث پدر من است، و حديث پدرم حديث جد من است، و حديث جدم (زين العابدين) حديث حسين بن علي است، و حديث حسين حديث حسن است، و حديث حسن حديث امير المؤمنين است، و حديث امير المؤمنين حديث رسول خدا (ص) است، و حديث رسول خدا (ص) سخن خداي عز و جل است «۳».

[رواياتي در باره رؤيت قلبي رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله و سلم) خداوند سبحان را].....

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 30857
صفحه از 1598
پرینت  ارسال به