1
غیبة المنتظر في منتخب الأثر

غیبه المنتظر فی منتخب الاثر

اشاره

شابک:۲۵۰۰۰ ریال:۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۵-۰۴-۹

شماره کتابشناسی ملی:۱۵۰۹۰۵۹

عنوان و نام پدیدآور:غیبه المنتظر من منتخب الاثر/ [صافی گلپایگانی]؛ عبدالسلام الترابی السدهی (الکاظمی).

مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی الصافی الگلپایگانی، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری:۲۰۷ ص.

یادداشت:عربی.

یادداشت:کتاب حاضر خلاصه و منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر(ع)... آیت الله صافی گلپایگانی است.

عنوان قراردادی:منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. برگزیده.

موضوع:محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق.-

موضوع:محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ۲۵۵ق. - -- غیبت.

رده بندی دیویی:۲۹۷/۹۵۹

رده بندی کنگره:BP۵۱/ص۲م۸۰۱۳ ۱۳۸۷

سرشناسه:ترابی، عبدالسلام، خلاصه کننده.

شناسه افزوده:صافی، لطف الله، ۱۲۹۷ -. منتخب الاثرفی الامام الثانی عشر. برگزیده.

شناسه افزوده:دفتر آیه الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی.

وضعیت فهرست نویسی:فیپا


غیبة المنتظر في منتخب الأثر
  • نام منبع :
    غیبة المنتظر في منتخب الأثر
    موضوع :
    محمد بن حسن المهدی (ع)
تعداد بازدید : 4767
صفحه از 209
پرینت  ارسال به