501
ترجمه تفسیر المیزان

بعد از آنچه برايت شمرديم، ديگر هيچ زني برايت حلال نيست، و نيز حلال نيست كه همسرانت را به همسري ديگر مبدل كني، هر چند كه از كمال وي خوشت آيد، مگر كنيزان، و خدا بر هر چيز مراقب بوده است (۵۲).

اي كساني كه ايمان آورديد! به خانه‌هاي پيغمبر در نياييد، مگر آنكه شما را به طعامي دعوت كنند، به شرطي كه به انتظار طعام زودتر نرويد، بلكه وقتي شما را خواندند، داخل شويد، و چون طعام خورديد، متفرق گرديد، و آن جا را محل انس و گفتگو مكنيد، كه اين، پيغمبر را ناراحت مي‌كند، او از شما خجالت مي‌كشد، ولي خدا از بيان حق خجالت نمي‌كشد، و چون از همسران او چيزي مي‌پرسيد، از پشت پرده بپرسيد، اين براي طهارت دل شما و دل آنان بهتر است، و شما حق نداريد رسول خدا (ص) را اذيت كنيد، و بعد از مرگش با همسران او ازدواج نماييد، اين كار تا ابد ممنوع است، چون نزد خدا كاري عظيم است (۵۳).

چه آنكه چيزي را اظهار كنيد، و چه پنهان داريد، خدا به هر چيزي دانا است (۵۴).

هيچ حرجي براي همسران در خصوص نامبردگان زير نيست، يعني لازم نيست خود را در برابر پدران، فرزندان، برادران، و برادرزادگان، پسران خواهران، زنان ايشان و كنيزاني كه دارند بپوشانند، و بايد كه از خدا بترسند، كه خدا همواره بر هر چيزي شاهد و ناظر است (۵۵).

خدا و فرشتگان او بر پيامبر اسلام درود مي‌فرستند، شما هم اي كساني كه ايمان آورده‌ايد بر او صلوات بفرستيد، و آن طور كه بايد تسليم شويد (۵۶).

خدا آن كساني را كه او و پيامبرش را اذيت مي‌كنند، در دنيا و آخرت لعنت كرده، و عذابي خوار كننده براي ايشان مهيا نموده (۵۷).

و كساني كه مؤمنين و زنان مؤمن را بدون جرم اذيت مي‌كنند، مرتكب بهتان و گناهي بزرگ مي‌شوند (۵۸).

هان اي پيامبر! به همسرانت، و دخترانت و زنان مؤمنين، بگو تا جلباب خود پيش بكشند، بدين وسيله بهتر معلوم مي‌شود كه زن مسلمانند، در نتيجه اذيت نمي‌بينند، و خدا همواره آمرزنده رحيم است (۵۹).

اگر منافقان و بيماردلان و گل‌آلودكنندگان جو مدينه، دست بر ندارند، تو را عليه آنان مامور مي‌كنيم، تا ديگر جز مدتي كوتاه در مجاورتت نمانند (۶۰).

در حالي كه ملعون و رانده باشند، به طوري كه هر جا ديده شوند كشته شوند (۶۱). ترجمه الميزان، ج‌۱۶،


ترجمه تفسیر المیزان
500

ترجمه آيات..... ص: ۵۰۰

اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، چون زنان مؤمن را نكاح كرديد و بعد طلاقشان داديد، اگر قبل از نزديكي طلاق داده‌ايد، لازم نيست عده طلاق شما را نگه دارند، پس مي‌توانيد با آنان ازدواج كنيد، و (اگر بناي سازش نيست)، مي‌توانيد به صورتي خوش طلاق دهيد (۴۹).

اي پيامبر اسلام! ما همسرانت را برايت حلال كرديم، چه آنها كه حق شان را داده‌اي، و چه آنها كه كنيز تو هستند، و خدا به عنوان غنيمت نصيبت كرده، و نيز دختران عمو، و نيز دختران عمه، و دختران دايي، و دختران خاله‌هايت، كه با تو مهاجرت كردند، همه را برايت حلال كرديم، و نيز زن مؤمن اگر خودش را به پيغمبر ببخشد، و پيغمبر هم بخواهد با او ازدواج كند، تنها اين نكاح بدون مهر براي اوست، نه همه مؤمنين، ما مي‌دانيم چه احكامي در باره همسران مؤمنين و كنيزهايشان واجب كرده‌ايم، تا در اين باره حرجي بر تو نباشد، و خدا همواره آمرزنده رحيم است (۵۰).

از آنان هر يك را بخواهي مي‌تواني قبول پيشنهاد را تاخير اندازي، و هر يك را بخواهي مي‌تواني پيشنهاد ازدواجش را بپذيري، و آن را هم كه قبلا طلاق گفته‌اي مي‌تواني بگيري، اين به خوشنودي آنان، و اينكه اندوهناك نشوند، و اينكه به همه آنچه به آنان داده‌اي راضي شوند، نزديكتر است، و خدا آنچه در دلهاي شماست مي‌داند، و خدا داناي شكيبا است (۵۱).

ترجمه الميزان، ج‌۱۶،

  • نام منبع :
    ترجمه تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 9500
صفحه از 595
پرینت  ارسال به