1
چشمه خورشید (آشنایی با نهج البلاغه)

چشمه خورشید (آشنایی با نهج البلاغه)

مشخصات کتاب

‏‏عنوان و نام پدیدآور: چشمه خورشید: آشنایی با نهج البلاغه/ مصطفی دلشاد تهرانی، - ۱۳۳۴

‏مشخصات نشر: تهران: خانه اندیشه جوان، ۱۳۷۷.

‏مشخصات ظاهری: ص ۴۳۰

‏شابک: ۹۶۴-۹۰۱۲۱-۲-۵۱۵۰۰۰ریال؛ ۹۶۴-۹۰۱۲۱-۲-۵۱۵۰۰۰ریال

‏وضعیت فهرست نویسی: فهرست نویسی قبلی

‏یادداشت: کتابنامه

‏عنوان دیگر: آشنایی با نهج البلاغه

‏موضوع: علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. نهج البلاغه -- بررسی و شناخت

‏موضوع: علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. نهج البلاغه -- کتابشناسی

‏موضوع: علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. نهج البلاغه -- مسائل ادبی

‏موضوع: علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ق‌۴۰

‏رده بندی کنگره: BP۳۸/۰۸د۸

‏رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۱۵

‏شماره کتابشناسی ملی: م‌۷۷-۱۵۲۵۱

مقدمه

نهج‌البلاغه، بی تردید پس از قرآن کریم گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. مجموعه‌ای کامل برای هدایت فرد و جامعه از نازلات و صادرات انسانی کامل است که پس از پیامبر اکرم (ص) والاترین انسانهاست.

نهج‌البلاغه، شفای دردهای روحی بشری و راز هدایت اجتماعی و سیاسی است و نیز منشور انسان سازی و دریچه‌ای به نور و راهی از ملک تا ملکوت است.

نهج‌البلاغه، مکتوب مبارزه با ستم و بیداد و زر اندوزی و رساله‌ی مبارزه با جهل و جمود و خشک مغزی است و نیز راه برپایی حدود الهی و افق ارزشهای آرمانی است، صحیفه‌ی ساختن فرد و جامعه، آموزگار کفر ستیزی و فقر ستیزی و نه تنها راه روشن بالغات (نهج‌البلاغه) که چشمه‌ی خورشید و راه روشن هدایت است.

نهج‌البلاغه می‌تواند پاسخگوی خلاءهای عمیق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و جوابگوی مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع عصر حاکمیت شرک باشد.

این دفتر در هشت بخش به مطور آشنایی با این کتاب بی‌بدیل و بازگشت بدان تنظیم شده است. در بخش اول بحثی در جهت شناخت صاحب این کلمات نورانی آمده است تا مشخص شود که نهج‌البلاغه نازلات کدام گنجینه الهی است. در بخش دوم به شناخت مولفان کلام علی (ع) پرداخته شده است، با این عنایت که والاترین تالیف از کلام امیرمومنان (ع) به دست مبارک سید رضی صورت گرفته است و هیچ تالیفی با آن قابل قیاس نیست و این اثر سگانه و جاودان است و نیز به مولفان کلام امام (ع) پیش از سید رضی و تالیفاتشان و مولفان پس از سید رضی و تالیفاتشان پرداخته شده است. در بخش سوم گامهایی برای شناخت این


چشمه خورشید (آشنایی با نهج البلاغه)
  • نام منبع :
    چشمه خورشید (آشنایی با نهج البلاغه)
    موضوع :
    آثار حضرت (نهج البلاغه)
تعداد بازدید : 74950
صفحه از 286
پرینت  ارسال به