1
رجال الکشي

رجال الکشی‌

اشارة

سرشناسه: الکشی، محمدبن عمر، قرن ۴

عنوان قراردادی: [معرفه الناقلین عن الائمه الصادقین. تلخیص]

عنوان و نام پدیدآور: اختیار معرفه الرجال، المعروف برجال الکشی/ لابی جعفر محمدبن الحسن‌بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه و قدم له و وضع فهارسه حسن المصطفوی

مشخصات نشر: مشهد: دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مرکز تحقیقات و مطالعات، ۱۳۴۸.

مشخصات ظاهری: ۳۵، ۳۴۳ ص.نمونه

فروست: (انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مشهد)

وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی

یادداشت: ص. ع. به‌انگلیسی:...Ekhtiaro Ma'rafater -Rejall, Known as Rejal-ol-Kashi.

یادداشت: عناوین دیگر کتاب "معرفه اخبار الرجال" و "اختیار الرجال" است.

عنوان دیگر: معرفه الناقلین عن الائمه الصادقین

عنوان دیگر: رجال الکشی

عنوان دیگر: معرفه اخبار الرجال

عنوان دیگر: اختیار الرجال

موضوع: محدثان شیعه

موضوع: علم رجال -- شیعه

شناسه افزوده: طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق. خلاصه‌کننده

شناسه افزوده: مصطفوی، حسن، ۱۲۹۷ -، مصحح

شناسه افزوده: دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. مرکز تحقیقات و مطالعات

رده بندی کنگره: BP۱۱۵/ک‌۵۳م‌۶۰۱۵ ۱۳۴۸

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۹۲

شماره کتابشناسی ملی: م‌۵۵-۱۱۰۰

الجزء الأول

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

۱- حمدویه بن نصیر الکشی، قال حدثنا محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن محمد بن سنان، عن حذیفة بن منصور، عن أبی عبد الله(ع) قال اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایاتهم عنا.

-روایت-۱-۴-روایت-۱۴۰-۱۸۹

۲- محمد بن سعد الکشی بن مزید و أبو جعفر محمد بن أبی عوف البخاری،قالا حدثنا أبو علی محمد بن أحمد بن حماد المروزی المحمودی،رفعه، قال قال الصادق(ع) اعرفوا منازل شیعتنا بقدر مایحسنون من روایاتهم عنا،فإنا لانعد الفقیه منهم فقیها حتی یکون محدثا.فقیل له أ و یکون المؤمن محدثا قال یکون مفهما والمفهم محدث.

-روایت-۱-۴-روایت-۱۶۰-۳۲۵

۳- ابراهیم بن محمد بن العباس الختلی، قال حدثنا أحمد بن إدریس القمی المعلم، قال حدثنی أحمد بن محمد بن یحیی بن عمران، قال حدثنی سلیمان الخطابی، قال حدثنی محمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن محمد بن حمران العجلی، عن علی بن حنظلة، عن أبی عبد الله(ع) قال اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایاتهم عنا.

-روایت-۱-۴-روایت-۲۷۷-۳۲۴

۴-حمدویه و ابراهیم ابنا نصیر،قالا حدثنا محمد بن إسماعیل الرازی،

-روایت-۱-۴


رجال الکشي
  • نام منبع :
    رجال الکشي
    پدیدآورنده :
    موضوع :
    طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
تعداد بازدید : 42220
صفحه از 614
پرینت  ارسال به