1
رجال البرقي

رجال البرقی‌

اشارة

سرشناسه: برقی، احمدبن محمد، - ۲۷۴ق

عنوان و نام پدیدآور: رجال البرقی/ تالیف ابوجعفر احمدبن محمدبن خالد البرقی؛ تحقیق جواد القیومی الاصفهانی

مشخصات نشر: نشر القیوم، ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷.

مشخصات ظاهری: ۱۹۰ ص.نمونه

شابک: ۹۶۴-۹۲۰۰۲-۱-۵۸۰۰۰ریال ؛ ۹۶۴-۹۲۰۰۲-۱-۵۸۰۰۰ریال

وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی

یادداشت: عربی

یادداشت: کتابنامه به‌صورت زیرنویس

موضوع: اصحاب

موضوع: صحابه

شناسه افزوده: قیومی اصفهانی، جواد،. - ۱۳۴۲

رده بندی کنگره: BP۳۵/ب‌۴ر۳

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵

شماره کتابشناسی ملی: م‌۷۸-۶۲۸۳

أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

سلمان ابن الإسلام

مولی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

المقداد بن عمرو

، و کان الأسود بن عبدیغوث تبناه فنسب إلیه.

أبوذر الغفاری جندب

بن جنادة ویقال جندب بن السکن.

أبوالیقظان عمار بن یاسر

،حلیف بنی مخزوم، وینسب إلی عنس بن مالک، و هومذحج بن أدد. و بعدهؤلاء الأربعة

أبولیلی

، و

شبیر

، و

أبوعمرة و أبوسنان الأنصاریان

.


رجال البرقي
  • نام منبع :
    رجال البرقي
    موضوع :
    تابعین و اتباع تابعین
تعداد بازدید : 3972
صفحه از 66
پرینت  ارسال به