1
ترجمه اصول فقه

ترجمه اصول فقه جلد ۲

مشخصات کتاب

سرشناسه: مظفر، محمدرضا، ۱۹۰۴-۱۹۶۴م.

عنوان قراردادی: اصول الفقه.فارسی.ترجمه

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه اصول فقه / (محمدرضا المظفر) ؛ مترجم محسن غرویان.

مشخصات نشر: قم: دارالفکر، ۱۳۸۴ -

مشخصات ظاهری: ۲ج.

شابک: ۲۳۵۰۰ ریال: ج. ۱ ۹۶۴-۶۰۱۲-۵۷-۴: ؛ ۲۸۵۰۰ ریال: ج.۱ ٬چاپ دوم‌۹۷۸-۹۶۴-۶۰۱۲-۵۷-۴: ؛ ۳۷۰۰۰ ریال (ج.۱،چاپ چهارم) ؛ ۴۲۵۰۰ ریال(ج.۱، چاپ پنجم) ؛ ۶۷۵۰۰ ریال(ج.۱، چاپ هفتم) ؛ ۲۷۵۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوم) ؛ ۳۳۰۰۰ ریال: ج.۲ ۹۷۸-۹۶۴-۶۰۱۲-۷۰-۱:

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: مترجم چاپ قبلی علی شیروانی بوده است.

یادداشت: ج. ۱ (چاپ چهارم: زمستان ۱۳۸۴).

یادداشت: ج. ۱ (چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۵).

یادداشت: ج.۱ (چاپ هفتم: ۱۳۸۷).

یادداشت: ج.۱و۲ (چاپ دوم: بهار ۱۳۸۶).

یادداشت: ج. ۲ (چاپ سوم).

یادداشت: ج.۲ (چاپ چهارم: ۱۳۸۵).

موضوع: اصول فقه

شناسه افزوده: غرویان، محسن، ۱۳۳۸ -، مترجم

رده بندی کنگره: BP۱۵۵/م۶الف۶۰۴۱ ۱۳۸۴

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۱

شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۴-۲۳۸۷۴


ترجمه اصول فقه
  • نام منبع :
    ترجمه اصول فقه
    موضوع :
    قرن 1 - 8
تعداد بازدید : 150072
صفحه از 584
پرینت  ارسال به