1
قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت(ع)

ترجمه کتاب نفیس (القطره): قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام - جلد اول

مشخصات کتاب

سرشناسه: مستنبط، احمد، ۱۲۸۵ - ۱۳۵۷.

عنوان قراردادی: القطره من بحار مناقب النبی و العتره علیهم السلام فارسی

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه کتاب نفیس "القطره": قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام/ تالیف احمد مستنبط؛ ترجمه محمد ظریف؛ مقدمه مرتضی مجتهدی سیستانی.

مشخصات نشر: قم: حاذق، ۱۳۸۴-

مشخصات ظاهری: ج.

شابک: ۳۲۵۰۰ ریال: ۹۶۴-۵۹۷۰-۴۱-۵ ؛ ۶۵۰۰۰ریال (ج.۱، چاپ هفتم) ؛ ۳۲۵۰۰ ریال: ج. ۲، چاپ ششم: ۹۶۴-۵۹۷۰-۴۲-۳ ؛ ۶۵۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ هفتم)

وضعیت فهرست نویسی: برون سپاری

یادداشت: مترجم جلد دوم محمدحسین رحیمیان است.

یادداشت: چاپ پنجم.

یادداشت: ج.۱ (چاپ هفتم: ۱۴۲۸ق.= [۱۳۸۶]).

یادداشت: ج. ۲ (چاپ ششم: ۱۳۸۴).

یادداشت: ج.۲ (چاپ هفتم: ۱۴۲۸ق.=[۱۳۸۶]).

یادداشت: عنوان دیگر: قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر: قطره ای از دریای فضائل اهل بیت علیهم السلام.

موضوع: محمد (ص)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- فضایل -- احادیث

موضوع: چهارده معصوم -- فضایل -- احادیث

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده: ظریف، محمد، ۱۳۳۵ -، مترجم

شناسه افزوده: رحیمیان،محمدحسین، ۱۳۴۵ -، مترجم

شناسه افزوده: مجتهدی، سیدمرتضی، ۱۳۳۳ -، مقدمه نویس

رده بندی کنگره: BP۲۲/۹ /م۵ق۶۰۴۱ ۱۳۸۴

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۳

شماره کتابشناسی ملی: ۱۲۶۰۰۰۸

۰۹۱۲۲۵۱۰۳۵۸

پایگاه علمی المنجی ۰۹۱۹۹۸۵۰۰۸۵

WWW.ALMONJI.COM

Email: info@almonji.com


قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت(ع)
  • نام منبع :
    قطره‌ای از دریای فضائل اهل بیت(ع)
    موضوع :
    آثار کلی
تعداد بازدید : 27470
صفحه از 934
پرینت  ارسال به