1
معانی الاخبار (ترجمه)

متن و ترجمه معانی‌الاخبار جلد۲

مشخصات کتاب

سرشناسه: ابن بابویه، محمد بن علی، ۳۱۱-۳۸۱ق.

عنوان قراردادی: معانی الاخبار.فارسی

عنوان و نام پدیدآور: متن و ترجمه معانی‌الاخبار / تالیف شیخ صدوق (ابن‌بابویه) ابی‌جعفر محمدبن علی‌بن‌الحسین قمی ؛ مترجم عبدالعلی محمدی‌شاهرودی.

مشخصات نشر: تهران: دارالکتب‌الاسلامیه، -۱۳۷۷

مشخصات ظاهری: ۲ ج.

شابک: دوره: ۹۶۴-۴۴۰-۰۶۴-X ؛ ۱۲۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ چهارم) ؛ ۳۰۰۰۰ ریال: ج. ۱: ۹۶۴-۴۴۰-۰۶۲-۳ ؛ ۱۵۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ دوم) ؛ ۶۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ چهارم) ؛ ج. ۲: ۹۶۴-۴۴۰-۰۶۳-۱

یادداشت: فارسی-عربی.

یادداشت: ج.۱ (چاپ اول: ۱۳۷۲)..

یادداشت: ج. ۱ (چاپ دوم: ۱۳۷۷).

یادداشت: ج. ۱ و ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۵).

یادداشت: ج. ۱و۲ (چاپ چهارم: ۱۳۸۹).

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده: محمدی شاهرودی، عبدالعلی، ۱۳۲۱ -، مترجم

رده بندی کنگره: BP۱۲۹/الف‌۲م‌۶۰۴۱ ۱۳۷۷

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م‌۷۷-۱۸۵۸۲

[مقدمه]

قابل توجّه متن عربی این کتاب با نسخه‌های خطّی معانی الاخبار مشایخ عظام توسّط جناب آقای علی اکبر غفّاری مقابله و تصحیح شده و کاملا مورد وثوق میباشد.

مترجم

معانی الأخبار / ترجمه محمدی، ج‌۲،


معانی الاخبار (ترجمه)
  • نام منبع :
    معانی الاخبار (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 33621
صفحه از 337
پرینت  ارسال به