1
تفسیر مجمع البیان (ترجمه)

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن جلد ۲۷

مشخصات كتاب

سرشناسه: بيستوني، محمد، ۱۳۳۷ -

عنوان و نام پديدآور: تفسير مجمع‌البيان جوان (برگرفته از تفسير مجمع‌البيان طبرسي «ره») / تاليف محمد بيستوني.

مشخصات نشر: قم: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به‌نشر، ۱۳۹۰.

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: نويسنده براي تهيه اين كتاب از ترجمه علي كرمي بر كتاب مجمع‌البيان استفاده كرده است.

يادداشت: چاپ قبلي: فراهاني، ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲(۳۰ج.).

يادداشت: ج. ۲ - ۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فيپا).

موضوع: تفاسير شيعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده: كرمي، عليرضا، ۱۳۴۰ -، مترجم

شناسه افزوده: طبرسي، فضل بن‌حسن، ۴۶۸؟ - ۵۴۸ق.. مجمع البيان في تفسير القرآن.

شناسه افزوده: شركت به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)

رده بندي كنگره: BP۹۸/ب‌۹۵ت‌۷۶ ۱۳۹۰

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۱۷۹

[جلد بيست و هفتم]

سوره الطارق... ص: ۳

اشاره

مكّي و هفده آيه است.

فضيلت آن:... ص: ۳

ابيّ بن كعب از پيامبر صلّي اللَّه عليه و آله روايت نموده كه هر كس آن را قرائت كند خداوند بعدد هر ستاره كه در آسمانست ده حسنه باو عطا فرمايد.

معلي بن خنيس از حضرت ابي عبد اللَّه صادق عليه السلام روايت نموده كه هر كس در نماز واجبش سوره و السماء و الطارق بخواند در روز قيامت در نزد خدا مقام و منزلتي دارد و از رفيقان پيامبران و اصحاب ايشان در بهشت خواهد بود.

توضيح و ارتباط اين سوره با سوره قبل:... ص: ۳

چون خداوند سبحان سوره گذشته را بوعيد و تهديد پايان داد اين سوره را بمثل آن شروع نمود و شديدتر از آن به اينكه اعمال خلق محفوظ است، و فرمود:

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌۲۷،


تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
  • نام منبع :
    تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 20377
صفحه از 401
پرینت  ارسال به