1
تفسیر مجمع البیان (ترجمه)

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن جلد ۲۶

مشخصات كتاب

سرشناسه: بيستوني، محمد، ۱۳۳۷ -

عنوان و نام پديدآور: تفسير مجمع‌البيان جوان (برگرفته از تفسير مجمع‌البيان طبرسي «ره») / تاليف محمد بيستوني.

مشخصات نشر: قم: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به‌نشر، ۱۳۹۰.

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: نويسنده براي تهيه اين كتاب از ترجمه علي كرمي بر كتاب مجمع‌البيان استفاده كرده است.

يادداشت: چاپ قبلي: فراهاني، ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲(۳۰ج.).

يادداشت: ج. ۲ - ۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فيپا).

موضوع: تفاسير شيعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده: كرمي، عليرضا، ۱۳۴۰ -، مترجم

شناسه افزوده: طبرسي، فضل بن‌حسن، ۴۶۸؟ - ۵۴۸ق.. مجمع البيان في تفسير القرآن.

شناسه افزوده: شركت به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوي)

رده بندي كنگره: BP۹۸/ب‌۹۵ت‌۷۶ ۱۳۹۰

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۱۷۹

[جلد بيست و ششم]

اشاره

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

سوره مزمّل... ص: ۳

اشاره

بعضي از مفسّرين گفته‌اند تمام آن در مكّه نازل شده و بعضي گفته اند در مدينه، و بعضي هم گفته‌اند كه برخي از آن مكّي و برخي هم مدني ميباشد.

عدد آيات آن:... ص: ۳

هيجده آيه است از نظر اهل مدينه، اخير كه (ابو جعفر و شيبه) ميباشند، و نوزده آيه است نزد مردم بصره و بيست آيه نزد ديگران.

اختلاف در آيات آن:... ص: ۳

در سه آيه اختلاف است «المزمّل» كوفي و شامي و مدني اوّل «شيبا» نيز كوفي و شامي و مدني اوّل و بصري «إِلَيْكُمْ رَسُولًا» مكّي است.

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌۲۶،


تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
  • نام منبع :
    تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 11767
صفحه از 432
پرینت  ارسال به