115
تفسیر مجمع البیان (ترجمه)

بيان آيه ۳۱... ص: ۱۱۸

قرائت... ص: ۱۱۸

ابو جعفر و نافع «مدخلا» بفتح ميم و ديگران بضم ميم خوانده‌اند. ابو علي گويد «مدخل» (بفتح ميم) ممكن است مصدر باشد و ممكن است اسم مكان باشد. اگر مصدر باشد فعلي محذوف است يعني: «ندخلكم فتدخلون مدخلا كريما» و اگر اسم مكان باشد، يعني: «ندخلكن مكانا كريما» بديهي است كه اسم مكان بودن آن برتري دارد زيرا در قرآن، مكان بصفت كريم متصف شده است مثل «و مقام كريم» در قرائت «مدخل» (بضم ميم) نيز همان دو وجه بالا جايز است.

لغت... ص: ۱۱۸

اجتناب: دور شدن و كناره‌گيري كردن از چيزي. اجنبي هم بملاحظه دور بودن گفته مي‌شود. جنابت نيز باعتبار دوري است. علقمة بن عبيده گويد:

فلا تحرمني نائلا عن جنابة و اني امرؤ وسط القباب غريب

يعني: مرا محروم مگردان كه پس از دوري و جدايي بتو رسم. من مردي هستم كه در ميان آباديها غريبم اعشي گويد:

اتيت حريثاً زائرا عن جنابة و كان حريث عن عطايي جامداً

يعني: از راه دور بزيارت حريث آمدم و حريث از عطا و بخشش بمن خودداري كرد تكفير: پوشيدن

مقصود... ص: ۱۱۸

اشاره

در آيه پيش، پيرامون گناهان سخن گفت. اكنون مردم را تشويق مي‌كند كه از آنها اجتناب كنند. مي‌فرمايد:

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌۵،


تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
114

[سوره النساء (۴): آيه ۳۱]... ص: ۱۱۷

اشاره

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (۳۱)

«۱»

ترجمه... ص: ۱۱۷

اگر از گناهان كبيره‌اي كه از آنها نهي شده‌ايد، اجتناب كنيد، بديهاي شما را مي‌پوشانيم و شما را در جايگاهي گرامي داخل مي‌سازيم.

__________________________________________________

(۱)- سوره نساء آيه ۳۱ جزء پنجم سوره چهارم

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌۵،

  • نام منبع :
    تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 6517
صفحه از 317
پرینت  ارسال به