1
روضة الکافی (ترجمه)

بهشت کافی (ترجمه روضه‌الکافی)

مشخصات کتاب

سرشناسه: کلینی، محمد بن یعقوب، - ۳۲۹ق.

عنوان قراردادی: الکافی. روضة. فارسی.

عنوان و نام پدیدآور: بهشت کافی (ترجمه روضه‌الکافی)/ ثقه‌الاسلام کلینی؛ ترجمه حمیدرضا آژیر.

مشخصات نشر: قم: سرور، ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری: ۴۴۸ص.

شابک: ۱۵۰۰۰۰ ریال: ۹۷۸-۹۶۴-۶۳۱۴-۱۷-۷

وضعیت فهرست نویسی: فاپا(چاپ پنجم).

یادداشت: چاپ اول: ۱۳۸۱(فیپا).

یادداشت: چاپ دوم:۱۳۸۳.

یادداشت: چاپ پنجم.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر: ترجمه روضه‌الکافی.

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ۴ق.

شناسه افزوده: آژیر، حمید رضا، ۱۳۳۷ -، مترجم

رده بندی کنگره: BP۱۲۹/ک‌۸ک‌۲۴۰۴۱ ۱۳۹۲

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م‌۸۲-۳۹۸۸

توصیه‌های اخلاقی امام صادق علیه السّلام به پیروان خود

[۱] از اسماعیل بن جابر رسیده است که امام صادق علیه السّلام این نامه را به اصحاب خود نوشت و به آنها دستور داد این نامه را به یک دیگر بیاموزند و در آن درنگ کنند و آن را بررسی کرده به کارش بندند، آنها هم هر یک نسخه‌ای از آن را در نماز خانه منزل خویش نهاده بودند و هر گاه نمازشان به پایان می‌رسید در آن می‌نگریستند.

اسماعیل بن مخلّد سرّاج گفته است: این نامه از سوی امام صادق علیه السّلام به اصحابش فرستاده شد:

به نام خداوند بخشاینده مهربان، از پروردگارتان عافیت بطلبید و در صدد یافتن آرامش، وقار و سکینه باشید. شرم و حیا را در پیش رو گیرید و از آنچه نیکوکاران پیشین شما کناره بگیرید، با اهل باطل مدارا کنید و ستم آنان را بر خویش تاب آورید. مبادا با آنها درافتید و ستیزه کنید، و در مجالست و آمیزش و گفتگو با آنها میان خود و خدا دیندار باشید، و به هنگام همنشینی و آمیزش و گفتگوی با ایشان که گریزی از آن نیست تقیّه در پیش گیرید که خداوند به شما دستور داده آن را در پیوند با آنها به کارش بندید. هر گاه به همنشینی با آنها مجبور شدید بی‌گمان شما را خواهند آزرد و در چهره آنها زشتی خواهید یافت، و اگر خداوند شرّ آنها را از شما دفع نکند به شما یورش می‌آورند.

دشمنی و بدبینی که در سینه خود نسبت به شما دارند بیش از آن است که آشکار می‌کنند.

مجالس شما و آنها یکی است ولی جان شما و آنها از یک دیگر جداست و با هم أنس نمی‌گیرد. شما هرگز دوستشان نخواهید داشت و آنها نیز شما را دوست ندارند ولی

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 15276
صفحه از 420
پرینت  ارسال به