145
روضة الکافی (ترجمه)

ای عیسی! یاد مرا با زبانت زنده کن و دوستیم را در دل داشته باش.

ای عیسی! در لحظات غفلت بیدار باش و به دقّت بر من قضاوت کن.

ای عیسی! راغب و راهب باش و دلت را با ترس بمیران.

ای عیسی! در شب به دنبال کسب شادی من باش و روز را برای نیازی که به من داری تشنه سپری کن.

ای عیسی! تا توانی در کار خیر رقابت کن تا به هر کجا روی آوری اهل خیرت شناسند.

ای عیسی! در میان بندگانم با خیرخواهی من حکم کن و با دادگری من در میان آنها قیام کن. پس من به تو دادم درمان درد دلها را از بیماری شیطان.

ای عیسی! همنشین هر فریب خورده‌ای مگرد.

ای عیسی! به حق می‌گویم: کسی به من ایمان نیاورد مگر آنکه در برابر من خاشع شد و در برابر من خاشع نشد مگر آنکه به پاداش من امید برد، پس گواهی می‌دهم چنین کسی تا آن گاه که تبدیل و تغییری در سنّت من پدید نیاورده از کیفر من در امان خواهد بود.

ای عیسی زاده بتول باکره! بر خود گریه کن چونان کسی که از خانواده خود وداع می‌کند و کسی که دنیا را دشمن می‌دارد و آن را به اهلش وامی‌گذارد و همه گرایش وی به چیزی است که نزد خدای اوست.

ای عیسی! با این حال سخن به ملایمت بگو و سلام را آشکار ساز، و آن گاه که همه نیکان را در خواب دیدی از ترس معاد و زمین لرزه‌های سخت و هراسهای روز رستخیز، آنجا که نه خانواده سود بخشد و نه فرزند و نه مال، دیده بیدار دار.

ای عیسی! آن گاه که انسانهای بی‌عار می‌خندند تو سرمه غم به دیده کش.

ای عیسی! فروتن باش و شکیبا، پس خوشا به حال تو، اگر آن به تو رسد که به شکیبایان وعده داده شده است.

ای عیسی! روز به روز از دنیا رخت برکش و آن بچش که مزه‌اش از میان رفته. به حق می‌گویم که تو فرزند لحظه و روز خود هستی، پس دنیا را با یک لقمه نان بگذران و به زبر

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
144

می‌کند از آن تو باشد بی‌آنکه چیزی از مقامت بکاهد. پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: یار مهربان فرازمند ما را بس.

داستانی از قناعت طبع رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۱۰۲] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرموده است: طلایی به گستره بطحاء مکه بر من عرضه شد. گفتم: پروردگارا! نه، چنین باشد که یک روز سیر گردم و یک روز گرسنه مانم، پس هر گاه سیر گشتم تو را سپاس گویم و شکر نهم و هر گاه گرسنه گشتم تو را بخوانم و به یاد آورم.

برخی از پندهای الهی به عیسی بن مریم علیهم السّلام‌

[۱۰۳] علی بن اسباط از ائمه علیهم السّلام نقل می‌کند که فرموده‌اند: از جمله پندهای خداوند به عیسی علیه السّلام است که:

ای عیسی! منم پروردگارت و پروردگار پدرانت. نام من یکی است و من یگانه‌ام، و در آفریدن هر آفریده‌ای یکتایم، و همه چیز ساخت من است و به من باز می‌گردد.

ای عیسی! تو به فرمان من مسیح شدی و تو با اذن من از گل، مرغ می‌آفرینی و با سخن من، مرده را زنده می‌کنی، پس به من گرایش یاب و از من بهراس و هرگز در برابر من پناهگاهی نمی‌یابی مگر خود من.

ای عیسی! من چونان مهربان و خیرخواه به تو سفارش می‌کنم تا دوستی من به تو ثابت گردد و شادیم را بجویی. تو در سالخوردگی مبارک باشی و در خردسالی مبارک بودی.

هر جا هستی من گواهی می‌دهم که تو بنده من و کنیززاده من هستی. مرا برای خود کافی بدان و یاد مرا برای روز رستخیزت داشته باش، و با انجام نوافل به من نزدیکی بجوی و بر من توکّل کن تا تو را کفایت کنم و بر جز من توکل مکن تا من ترک یاری تو کنم.

ای عیسی! بر بلا شکیبایی کن و به قضا و قدر خشنود باش و شادی مرا در خود جستجو کن، زیرا شادی من آن است که فرمانم برند و در برابر من سرکشی نکنند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 16844
صفحه از 420
پرینت  ارسال به