155
روضة الکافی (ترجمه)

نورز و از نادانان مباش که هر جنسی در کنار همجنس خود قرار گیرد.

ای عیسی! از دو چشمت برایم سرشک فرو ریز و دلت را برایم خاشع گردان.

ای عیسی! در هنگامه سختیها از من یاری جوی، چه، منم دادرس غمدیده‌گان و بیچاره‌ها را اجابت می‌کنم و منم ارحم الرّاحمین.

زبان حال دوزخیان هنگام جای گرفتن در دوزخ‌

[۱۰۴] عنبسه می‌گوید که امام صادق علیه السّلام فرموده: هنگامی که دوزخیان در دوزخ جای گیرند شما را بجویند و نیابندتان، پس به یک دیگر بگویند: ما لَنا لا نَری رِجالًا کُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ* أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِیًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ «۱»، و این همان سخن پروردگار است که می‌فرماید: إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ «۲».

حدیث ابلیس‌

[۱۰۵] یعقوب بن شعیب می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: سخت‌گیرترین مردم به شما [شیعیان] کیانند؟ عرض کردم: قربانت گردم، همه. فرمود: ای یعقوب! می‌دانی دلیل آن چیست؟ عرض کردم: قربانت گردم نمی‌دانم. فرمود: ابلیس آنها را خوانده و آنها هم اجابتشان کرده‌اند و فرمانشان داده و آنها نیز فرمانش برده‌اند، و شما را هم خوانده ولی شما اجابتش نکرده‌اید و فرمانتان داده و فرمانش نبرده‌اید، پس مردم را به سبب وجود شما آزمند کرده است.

یک دستور العمل هنگام دیدن خوابهای بد از امام صادق علیه السّلام‌

[۱۰۶] معاویة بن عمّار می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرموده: هر گاه مردی خواب بدی دید

______________________________

(۱) «ما را چه شده است که مردانی را که ما آنان را از [زمره] اشرار می‌شمردیم نمی‌بینیم؟ آیا آنان را [در دنیا] به ریشخند می‌گرفتیم یا چشمها [ی ما] بر آنها نمی‌افتد؟» (سوره ص/ آیه ۶۲ و ۶۳).

(۲) «این مجادله اهل آتش قطعا راست است» (سوره ص/ آیه ۶۴).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
154

من روی دست آنهاست، و هر که بیعت شکند به زیان خود شکسته است، و هر که به پیمان الهی وفا کند من در وعده بهشت به او وفا خواهم کرد. تو به ستم پیشگان بنی اسرائیل دستور ده کتب او را کهنه نگیرند و سنّت او را دگرگون نسازند و به او سلام برسانند که او در جایگاه پیامبری شأنی والا دارد.

ای عیسی! هر چه تو را به من نزدیک سازد من تو را بدان راهنمایی کنم، و هر چه تو را از من دور کند تو را از آن باز دارم، تو نیز در اندیشه خویش باش.

ای عیسی! همانا دنیا شیرین است و من تو را در آن به کار گماشتم، پس از آنچه تو را بر حذر داشتم دوری کن و از آنچه به تو بخشیدم از راه احسان برگیر.

ای عیسی! به کردار خود همچون گناهکار خطا پیشه بنگر، و در کار دیگران چونان پرورنده و صاحب اختیار منگر، در آن زاهد باش و بدان مگرای که نابود شوی.

ای عیسی! درنگ کن و بیندیش و به هر سوی زمین بنگر که سرانجام ستم پیشگان چگونه بوده است.

ای عیسی! هر شرح و بیانم برای تو اندرز است و هر سخنم برای تو درست است و منم درست و آشکارکننده و به حق می‌گویم: اگر پس از آگاهانیدنت مرا عصیان کنی در نزد من یار و یاوری نخواهی داشت.

ای عیسی! دل خویش را با ترس رام کن و به فرودستت نگر نه به فرادستت، و بدان که بدترین خطا و گناه، دوست داشتن دنیاست، پس آن را دوست مدار که من آن را دوست نمی‌دارم.

ای عیسی! دلت را برای من پاک کن و در خلوت، بسیار به یادم آر، و بدان که شادی من در آن است که به درگاهم اظهار زبونی کنی، در انجام این مهم، زنده باش نه مرده.

ای عیسی! چیزی را شریک من مگیر و از من بر حذر باش و به تندرستی خود مغرور مشو و سرمست مگرد که دنیا چونان سایه‌ای گذراست و آنچه از آن آید همچون همان است که از آن رفته است، پس تا توانی در کارهای نیک رقابت کن، و با حق باش، هر کجا که باشد اگر چه تکّه تکّه گردی و خوراک آتش گردی، پس بعد از یافتن آگاهی به من کفر

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 12239
صفحه از 420
پرینت  ارسال به