161
روضة الکافی (ترجمه)

طرفدار روایتند و تنها شما امری را ستانده‌اید که ریشه‌دار است، پس بر شما باد پاکدامنی و سخت کوشی. بر سر جنازه‌ها حاضر شوید و به دیدار بیماران روید و با جماعت خود برای نماز در مساجد حاضر گردید. آیا یکی از شما شرم ندارد که همسایه‌اش حق او را بشناسد و او حق همسایه‌اش را نشناسد.

[۱۲۲] مالک جهنی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: ای مالک! آیا خشنود نیستید که نماز بپا می‌دارید و زکات می‌دهید و خویشتن‌دار هستید و به بهشت می‌روید.

ای مالک! همانا این مردم کسانی نیستند که در دنیا از یک امام پیروی کنند مگر آنکه روز رستخیز بیاید و آنان را لعنت کند و ایشان هم آن را لعنت کنند جز شما و کسانی که وضعی چونان شما دارند. ای مالک! بخدا سوگند مرده شما در این امر چونان شهیدی است که در راه خدا شمشیر زده است.

حدیث در منزلت علی علیه السّلام و پیروان او

[۱۲۳] بشیر کناسی می‌گوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: شما پیوستید و مردم گسستند، و شما دوست داشتید و مردم کینه‌توزی کردند، و شما شناختید و مردم نادیده گرفتند و آن درست است، همانا خداوند پیش از آنکه محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را پیامبر خود گیرد بنده خود گرفت، و علی علیه السّلام بنده‌ای بود خیرخواه در راه خداوند عزّ و جلّ و خدا هم خیرخواه او بود، او خداوند عزّ و جل را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت. همانا حق ما در کتاب خدا آشکار است: برگزیده اموال از آن ماست چنان که انفال از ماست، و ما قومی هستیم که خداوند عزّ و جلّ فرمانبری از ما را واجب کرده است، و شما از امامی پیروی می‌کنید که مردم به نشناختن آن معذور نیستند. پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرموده است:

هر که بمیرد بدون آنکه امامی داشته باشد مرده است چونان کسی که در دوران جاهلیت مرده است. بر شما باد فرمانبری که به تحقیق شما یاران علی علیه السّلام را دیده‌اید، و سپس فرمود: همانا پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در آن بیماری که رحلت کرد فرمود: دوست مرا بخوانید. آن دو همسر نزد دو پدر خود فرستادند، و چون آمدند روی از هر دو برگردانید، و سپس فرمود:

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
160

فرمایش امام صادق علیه السّلام پیرامون آیات ۱۶ و ۱۷ سوره اعراف‌

[۱۱۸] زراره می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام پیرامون آیه:... لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْتَقِیمَ* ثُمَّ لَآتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أَکْثَرَهُمْ شاکِرِینَ «۱» پرسش کردم و امام علیه السّلام فرمود: همانا شیطان قصد تو و یاران تو را دارد و از کار دیگران فارغ شده است.

احادیث شیعه و مخالفان‌

[۱۱۹] بدر بن ولید خثعمی می‌گوید: یحیی بن سابور نزد امام صادق علیه السّلام آمد تا با آن حضرت علیه السّلام خداحافظی کند. امام صادق علیه السّلام به او فرمود: هان، بخدا سوگند که شما بر حق هستید و آنکه با شما مخالفت کند بر حق نیست، بخدا سوگند که من شک ندارم شما به بهشت خواهید رفت و امید دارم خداوند به زودی چشم شما را روشن کند.

[۱۲۰] ابو بصیر می‌گوید: عرض کردم: قربانت گردم آنکه مرا در این امر [امامت] رد کند چونان کسی است که شما را رد کرده است؟ امام علیه السّلام در پاسخ فرمود: ای ابا محمد! هر که این امر را از تو نپذیرد چونان کسی است که از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نپذیرفته است و از خداوند تبارک و تعالی نپذیرفته است. ای ابا محمّد! مرده شما در این امر، شهید است.

عرض کردم: اگر چه بر بستر بمیرد؟ فرمود: آری، بخدا سوگند اگر چه بر بستر هم بمیرد زنده‌ای است که نزد خدا روزی می‌خورد.

[۱۲۱] حبیب می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: هان، بخدا سوگند هیچ یک از مردم نزد من دوست داشتنی‌تر از شما نیست. مردم، راههای گوناگونی را پیموده‌اند، برخی از آنها رأی خود را گرفته‌اند و بعضی از هوی و هوسشان پیروی می‌کنند و پاره‌ای

______________________________

(۱) «من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست. آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می‌تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت» (سوره اعراف/ آیه ۱۶ و ۱۷).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13285
صفحه از 420
پرینت  ارسال به